Jak pomóc w przypadku przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie może być psychiczna, a także fizyczna– we wszystkich przypadkach ofiara doznaje cierpień i uszczerbków na zdrowiu, a czasem nawet ginie.

Pierwszą istotną informacją jest fakt, że przemoc w rodzinie jest procesem długotrwałym. Są to wszelkie działania, w wyniku których druga osoba wchodząca w skład rodziny doznaje uszczerbku na zdrowiu, straty psychicznej, moralnej bądź materialnej. Osoba, która jest poddawana tego typu zachowaniom narażona jest na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszenie prywatności, cielesności, w tym także tej wchodzącej w zakres seksualności.

 

 

  • Cykl przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie zawsze polega na wykorzystywaniu przewagi fizycznej i psychicznej nad tym członkiem rodziny, który nie może lub boi się bronić. Często też takie osoby są kontrolowane przez swojego kata.
Ponieważ rzadko jest to jednorazowy przypadek, psychologowie opracowali swoisty cykl kierujący procesem stosowania przemocy w rodzinie, który umożliwia jej opisanie. Pierwsza faza cyklu to narastające napięcie między członkami rodziny. Na tym etapie bardzo łatwo dochodzi do konfliktów i nawet błahostka może przerodzić się w ostrą kłótnię. Następnie przychodzi faza ostrej przemocy, która powodowana jest wybuchem gniewu i rozładowaniem nagromadzonych złych emocji. Jest to dość krótka faza, niemniej bardzo niebezpieczna dla ofiary przemocy w rodzinie - sprawca nie liczy się z konsekwencjami swoich czynów. Ostatnim etapem jest faza miodowego miesiąca. Sprawca okazuje skruchę, a nawet okazuje miłość swojej niedawnej ofierze. Stopniowo też na nowo zyskuje jej zaufanie, aż do momentu kolejnego wzrostu napięcia.

 

  • Jak pomóc

Jest wiele możliwości, przede wszystkim jednak trzeba powiadomić o zajściach policję i prokuraturę, a w przypadku pobicia - zgłosić się do szpitala na obdukcję. Osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie, może zadzwonić pod Niebieską Linię, by uzyskać wszelką pomoc. Także Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą jest dobrym wyjściem z sytuacji. Dobrze jest też, by miała ona oparcie w przyjaciołach i w razie jakichkolwiek problemów mogła się do nich przenieść chociaż na jedną noc. W przypadku opuszczania domu należy pamiętać o najważniejszych dokumentach, jak na przykład dowód osobisty. W przypadku, gdy tego typu problem dotyczy na przykład naszych najbliższych sąsiadów, warto porozmawiać z ofiarą przemocy, ponieważ być może dzięki takiemu wsparciu będzie ona wstanie przeciwstawić się w końcu swojemu oprawcy.