Jak poprawić złe oceny w szkole

Koniec półrocza to okres, gdy uczniowie poprawiają złe oceny. Poprawa stopni ze sprawdzianów, referaty i zadania dodatkowe to najlepsze sposoby na zdobycie lepszych ocen.

Dwa razy w roku szkolnym uczniowie szczególnie interesują się swoimi ocenami: przed końcem pierwszego półrocza i przed zakończeniem roku. To gorący okres poprawiania złych ocen, kiedy uczniowie i nauczyciele w zgodnym sojuszu chcą zakończyć semestr szkolny z jak najlepszymi wynikami. Warto pomyśleć o poprawie złych ocen wcześniej, nie tuż przed samą klasyfikacją, by dobrze przygotować się i by mieć czas na rozplanowanie pracy.

Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi
Niewielu uczniów i rodziców wie o tym, iż każda szkoła posiada dokument noszący nazwę Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), w którym między innymi przepisami zawarte są zasady i sposób poprawiania ocen. Gdy nazbierało się nam sporo złych ocen, warto przeglądnąć ten dokument i sprawdzić jakie mamy możliwości na polepszenie naszych wyników. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest rozmowa z nauczycielem, wykazanie chęci poprawy ocen, zapytanie o formy poprawy i ilość czasu, którą mamy, by nadrobić zaległości. Najbardziej istotne oceny cząstkowe składające się na ocenę końcową to oczywiście oceny z klasówek, sprawdzianów i testów. Warto poprosić nauczyciela o możliwość napisania jeszcze raz sprawdzianów, z których otrzymaliśmy najsłabsze oceny. Ważne jest, by nie starać się poprawić wszystkiego naraz. Lepiej bardzo dobrze opanować materiał z dwóch, trzech klasówek i otrzymać z nich jak najlepsze oceny. Oceny z odpowiedzi to drugie pod względem ważności stopnie szkolne. Można poprawiać złe oceny z odpowiedzi, przygotowując się z materiału, którego nie umieliśmy kiedyś, ale trzeba jednocześnie umieć bieżące tematy. Druga opcja to zgłaszanie się do odpowiedzi z omawianego właśnie tematu. Bardzo dobre przygotowanie i w konsekwencji dobra ocena zrównoważą gorsze stopnie.

Prace dodatkowe
Nauczyciele często przy ocenianiu biorą pod uwagę nie tylko same oceny, ale i aktywność ucznia. Warto więc robić zadania dodatkowe, nawet te oceniane tylko "plusami", gdyż w konsekwencji dają one zawsze dodatkowe dobre stopnie. Referaty są również dobrą i łatwą okazją do uzyskania lepszych ocen. Wybierajmy tematy referatów, które nas interesują, sami proponujmy nauczycielom ciekawe propozycje tematów. Połączymy wtedy rozwijanie naszej wiedzy i zainteresowań z poprawą złych ocen. Inną możliwością jest samodzielne przygotowanie i poprowadzenie lekcji. Jeśli wiesz, iż wkrótce będziecie omawiać temat, który cię szczególnie pasjonuje, zaproponuj nauczycielowi, iż poprowadzisz taką lekcję. Przedstaw swój pomysł, pokaż swoją pasję, zainteresuj kolegów z klasy, a nauczyciel z pewnością weźmie taką lekcję pod uwagę przy ocenianiu semestralnym. Przede wszystkim pamiętaj, że na dobrą ocenę końcową należy pracować cały semestr. Zamiast poprawiać złe oceny tuż przed końcem półrocza i uczyć się całego zaległego materiału w krótkim czasie, staraj się poprawiać oceny na bieżąco. Tak jest o wiele łatwiej!