Jak postawić płot z siatki drucianej

Aby zamocować płot z siatki drucianej bez podmurówki, należy przygotować specjalistyczne materiały, osadzić słupki, rozpiąć i umocoać siatkę.

Płot z siatki drucianej stawiamy często tymczasowo, na przykład w celu ogrodzenia świeżo zakupionej działki. Nie chcemy ponosić dużych kosztów, gdyż w przyszłości planujemy zmianę ogrodzenia na inne. Takie ogrodzenie z siatki drucianej postawi nawet laik; zrobi to samodzielnie: nie posiadając doświadczenia budowlanego, ani specjalistycznego sprzętu

 

 

  • Potrzebne materiały

Do postawienia płotu z siatki drucianej potrzebne będą słupki okrągłe lub z kątownika, słupki naciągowe, siatka, drut naciągowy, druciki do mocowania siatki do drutu naciągowego. Niezbędne będą również plastikowe „zaślepki” do słupków. Jeżeli słupki mają być wbetonowane, potrzebna będzie jeszcze gotowa mieszanka, do której będziemy musieli dodać tylko wodę. Wysokość słupków zależna jest od planowanej wysokości płotu z siatki drucianej. Jeżeli płot ma mieć wysokość dwóch metrów – słupki muszą mieć około 240 centymetrów. Głębokość osadzenia słupków w podłożu to około 40 centymetrów. Podobnie ustalamy wysokość słupków naciągowych. Szerokość siatki natomiast musi być minimum kilka centymetrów węższa niż wysokość wkopanych lub wbetonowanych słupków. Materiały kupimy w każdym markecie budowlanym. Rozstaw słupków powinien wynosić od 250 do 300 centymetrów. Natomiast słupki naciągowe stawiamy co 25-30 metrów (w przypadku krótkiego płotu (poniżej 30 metrów) słupki naciągowe stawiamy tylko na krańcach płotu).

 

  • Pierwszy etap prac – wytyczanie i osadzanie słupków

Wytyczamy dokładne położenie płotu z siatki drucianej. Najprościej zrobimy to wbijając paliki na krańcach planowanego płotu i rozciągając pomiędzy nimi sznurek (aby uzyskać prostą linię ogrodzenia). Następnie palikami zaznaczamy miejsca osadzania słupków. Po ustaleniu miejsca postawienia płotu z siatki drucianej co 25-30 metrów wkopujemy (lub zabetonowujemy) słupki naciągowe. W przypadku słupków naciągowych pewniejszym rozwiązaniem będzie ich wbetonowanie. Do wbetonowania słupków oprócz gotowej mieszanki przyda nam się szalunek. Zrobimy go zbijając cztery krótkie deseczki (o szerokości około 10 centymetrów) w „ramkę”. Robimy to, aby beton nie rozlewał nam się dookoła słupka tworząc nieestetyczny „kleks”. Szalunek utrzyma beton, tworząc kwadratowe obmurowanie słupka.
Wykopujemy dołki o głębokości około 45 cm, osadzamy w nich słupki i zasypujemy (lub zabetonowujemy) dołki. Po osadzeniu słupków naciągowych w betonie odczekujemy kilka dni, do całkowitego stężenia betonu. Po wyschnięciu delikatnie odbijamy szalunek. Pomiędzy słupkami naciągowymi co 250-300 centymetrów wkopujemy lub zabetonowujemy słupki.

 

  • Drugi etap prac – mocowanie drutu naciągowego i mocowanie siatki

Wymierzamy wysokość osadzenia siatki, zaznaczamy planowany dolny i górny jej brzeg na każdym słupku. Teraz musimy rozciągnąć drut naciągowy (rozpoczynając od słupków naciągowych przymocowujemy go do kolejnych słupków) w trzech miejscach: na dole, w środku wysokości i przy górnym brzegu planowej siatki. Kolejną czynnością, którą wykonujemy, to rozciąganie siatki (rozpoczynamy od słupków naciągowych). Mocujemy siatkę do drutu naciągowego zawijając jej górny i dolny brzeg o drut naciągowy, a do środkowego drutu przymocowujemy siatkę krótkimi drucikami co około 30 centymetrów. Robimy to między innymi w celu utrzymania stabilności siatki. Nakładamy plastikowe „zaślepki” na słupki, aby opady atmosferyczne (deszcz lub śnieg) nie dostawały się do wnętrza słupka. Zabezpieczamy w ten sposób płot przed korozją od wewnątrz. Płot z siatki drucianej jest gotowy.