Jak powstrzymać kłótnie rodzeństwa

Rodzicom łatwiej jest powstrzymać kłótnie rodzeństwa dzięki uczeniu dzieci właściwych zachowań oraz interweniowaniu w razie potrzeby.

W bracie lub siostrze nieraz odnajdujemy prawdziwych przyjaciół, na których możemy liczyć. Aby tak było, już w dzieciństwie rodzice powinni uczyć dzieci właściwego odnoszenia się do siebie nawzajem. Jednak niejeden ojciec czy matka nie wie, jak powstrzymać kłótnie rodzeństwa. Czasem w ich obliczu czują się bezradni, szczególnie gdy widzą, że ich dzieci żyją niemalże w ciągłej niezgodzie. Ważne jest rozsądne i mądre podejście rodziców do takich sytuacji.

Rola rodziców
Szczególnie przy narodzinach drugiego dziecka zdarza się, że pierwsze pozostaje w cieniu. Aby nie dopuścić do narastania w nim gniewu, urazy czy zazdrości do brata lub siostry, rodzice muszą pamiętać o dalszym okazywaniu mu serdecznego zainteresowania. Poza tym do wychowywania każdego dziecka powinni podchodzić indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Taka postawa rodziców pomoże dzieciom wystrzegać się zachowań świadczących o złości i żalu bądź rywalizowaniu o uwagę dorosłych. Niemniej, należy zaznaczyć, że nieporozumienia w rodzeństwie są nieuniknione. Co więcej, stanowią jeden z czynników na drodze do dojrzałości, gdyż mogą uczyć chociażby odpowiednich sposobów porozumiewania się, zakreślania swych granic i rozwiązywania konfliktów. Duże znaczenie ma w związku z tym przykład rodziców, na których przecież dzieci najczęściej się wzorują. To, w jaki sposób starają się oni powstrzymać kłótnie rodzeństwa, a także, co mówią i jak sami reagują w napiętych sytuacjach, pokazuje dzieciom, które zachowania są do przyjęcia, a które nie. Dzięki temu uczą się właściwego postępowania w obliczu konfliktów oraz rozwiązywania ich.

W razie kłótni
Rodzice nieraz muszą uzbroić się w cierpliwość. Chociaż dzieci mogą wiedzieć, że bójki, kłamstwa, wyśmiewanie się z brata czy siostry są niedopuszczalne, nie zawsze są skłonne zgodnie z tym się zachowywać. W takim wypadku, żeby powstrzymać kłótnie rodzeństwa, rodzic powinien stanowczo interweniować, gdyż dzieci nie tylko muszą znać reguły ustalone w domu, ale także pamiętać o ich przestrzeganiu. W razie konfliktu warto je zachęcać do szukania rozwiązania problemu lub zaproponować własne. Nieporozumienia dobrze jest wykorzystać do tego, aby uczyć dzieci empatii i sztuki kompromisu. Należy też je chwalić, gdy poradzą sobie z sytuacją problemową. Nie warto zawsze wtrącać się w dziecięce spory, bo pod okiem rodziców dzieci muszą nauczyć się w praktyce samodzielnego radzenia sobie z nieporozumieniami, nie zawsze przecież będą miały koło siebie ojca lub matkę. Interweniować trzeba dopiero w razie bójek, upokarzania kogoś bądź gdy któreś dziecko nie potrafi się obronić. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to kiedy sytuacja staje się napięta, można odwrócić ich uwagę. Dobrej atmosferze w domu sprzyja również angażowanie wszystkich członków rodziny we wspólne zajęcia i zabawy. Aby powstrzymać kłótnie rodzeństwa w umiejętny sposób, dorośli mogą sięgnąć do ciekawych publikacji na ten temat, choćby książki Adele Faber i Elaine Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".