Jak prawidłowo podłączyć rzutnik do komputera

Komputer może być z powodzeniem wykorzystywany do przedstawiania prezentacji multimedialnych, uda się podłączyć rzutnik do komputera.

Obecnie bardzo często wykonuje się różnego rodzaju projekty multimedialne, które są następnie wyświetlane dla większego grona odbiorców. W związku z tym, warto wiedzieć, jak prawidłowo podłączyć rzutnik do komputera, by umożliwić odbiór danej prezentacji przez większą liczbę osób.

Podłączanie rzutnika z laptopem
Zazwyczaj do prezentowania plików multimedialnych służy laptop, dlatego też warto skupić się na takim modelu komputera. Będzie potrzebny kabel z dwoma identycznymi końcówkami, by podłączyć rzutnik do komputera. Należy wybrać wejście VGA-In , chociaż alternatywą może być również port DVD-D, czy S-Video. Takie samo wejście należy wybrać w komputerze. Na koniec trzeba mocno przykręcić końcówki, by nie doszło do rozłączenia urządzeń.

Podłączenie napięcia do rzutnika
Żeby móc przejść do synchronizacji obydwu urządzeń i prawidłowo podłączyć rzutnik do komputera, najpierw obydwa urządzenia muszą być podłączone do zasilania. W przypadku rzutnika nie będzie problemu z podłączeniem kabla zasilającego, ponieważ należy umieścić go w największym gnieździe o owalnym kształcie, a takie jest tylko jedno.

Podłączenie komputera do zasilania
W przypadku, kiedy komputer był uruchomiony, zanim rzutnik został podłączony do zasilania, zaleca się ponownie włączyć laptop. Zazwyczaj, bowiem karta graficzna, jaka jest zainstalowana w komputerze, będzie przedstawiać znacznie większą rozdzielczość, niż ta, jaką posiada rzutnik. Żeby ekran obrazu na rzutniku nie posiadał żadnych zakłóceń, należy ustawić mniejszą rozdzielczość karty graficznej laptopa, korzystając z ustawień ekranu komputera. Funkcję tę najszybciej wywołuje się poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy.

Wybieranie obrazu prezentacji multimedialnej na rzutniku
Kiedy obydwa urządzenia są już podłączone do zasilania, należy następnie włączyć plik multimedialny, który ma się wyświetlić na rzutniku. Aby wybrać podłączony rzutnik do komputera, musimy odnaleźć na klawiaturze laptopa odpowiedni w tym celu klawisz. Najczęściej posiada on napis CRT/LCD lub występuje pod klawiszem F5, przedstawiając ikonkę monitora. Potrzebny będzie również klawisz Fn, dzięki któremu uda się uaktywnić wybraną opcję ekranu obrazu. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Fn i następnie nacisnąć klawisz CRT/LCD.

Ustawienie obrazu
Wybierając kombinację przycisków CRT/LCD i Fn można odpowiednio ustawić obraz prezentacji. Każdorazowe naciśnięcie powyższych przycisków sprawi, że obraz ekranu będzie się przełączać w takiej kolejności: monitor laptopa, obraz rzutnika, obraz ekranu na obydwu urządzeniach. Kiedy uda się dostosować właściwe położenie obrazu ekranu, można następnie uruchomić prezentację.

Podłączenie rzutnika do komputera stacjonarnego
W przypadku chęci podłączenia rzutnika do komputera stacjonarnego wszystkie czynności wykonuje się w analogiczny sposób, z tym że wykorzystuje się wejście S-Video lub Dvi. Jeśli trudno jest znaleźć odpowiednie skróty klawiszowe, by przełączyć ekran obrazu, należy skorzystać z opcji Ustawienia Ekranu i Ustawienia Zaawansowane. Należy również sprawdzić, w jakim trybie działają karty graficzne na komputerze, jeśli jest to crossfire, należy ten tryb wyłączyć, gdyż będzie on zakłócać przesyłanie sygnału video do rzutnika.