Jak prawidłowo używać kuchenki turystycznej?

By właściwie używać kuchenki turystycznej warto znać instrukcję jej obsługi i korzystać z niej na otwartym obszarze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Bez ciepłego posiłku trudno obejść się podczas wyczerpującej, wielodniowej wędrówki czy pobytu pod namiotem. Warto wtedy mieć przy sobie przenośną kuchenkę, która nie zajmuje wiele miejsca. Można wtedy używać kuchenki turystycznej, by przyrządzić gorące potrawy czy zagotować wodę.

Korzystanie z kuchenki turystycznej
Prawidłowe użytkowanie kuchenki turystycznej zależy często od tego, jakim rodzajem paliwa jest to urządzenie zasilane. W kuchenkach, w których płomień jest rozpalany benzyną, przed użyciem, przy zamkniętym zaworze, trzeba za pomocą pompki dostarczyć do zbiornika na paliwo powietrze. Potem na kilka chwil odkręca się zawór, co pozwala paliwu przelać się z dyszy do pojemnika, otaczającego palnik. Następnie należy podpalić paliwo znajdujące się w miseczce okalającej palnik, zaś kiedy wypala się wystarczy odkręcić zawór. Kuchenki wielopaliwowe, czyli zasilane olejem napędowym, naftą lub benzyną, rozpala się podobnie jak benzynowe. Kuchenki turystyczne zasilane gazem rozpala się najszybciej i najłatwiej. Wystarczy bowiem odkręcić zawór uwalniający paliwo i podpalić palnik zapałką. Podczas używania kuchenki turystycznej, bez względu na to, jakim paliwem jest zasilana, bardzo ważna jest ochrona przed wiatrem, gdyż jego podmuch dosyć łatwo gasi płomień. Ponadto temperatura otoczenia, w którym zamierza się używać kuchenki turystycznej zasilanej gazem, musi być dodatnia. Niskie temperatury bowiem sprawiają, że prężność par gazu jest niewielka, co może utrudnić albo nawet uniemożliwić gotowanie na kuchence. Szczelna osłona przeciwwiatrowa znacznie poprawia wydajność gotowania, skraca jego czas oraz zmniejsza zużycie paliwa.

Bezpieczeństwo użytkowania kuchenki turystycznej
Przed pierwszym użyciem kuchenki turystycznej trzeba przeczytać instrukcję, żeby zapoznać się z zasadami prawidłowego korzystania z tego urządzenia, warunkami jego transportu i przechowywania. Podczas wymontowywania z kuchenek zasilanych gazem kartusza (czyli pojemnika, w którym znajduje się paliwo) należy koniecznie upewnić się, że jest on zupełnie pusty. W trakcie tej czynności trzeba oddalić się od źródeł ognia, na przykład ogniska, nie palić papierosa czy świec. Do kuchenki benzynowej lub wielopaliwowej dolewać można paliwa tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i ostudzone. Nie wolno także używać kuchenki turystycznej w bezpośredniej bliskości łatwopalnych materiałów, typu śpiwory czy koce. Najbezpieczniej jest korzystać z kuchenki na otwartej przestrzeni, ale jeśli zachodzi konieczność to można użyć jej również w namiocie, najlepiej w jego przedsionku. Wtedy trzeba zachować najwyższą czujność podczas gotowania i zadbać o wentylację namiotu, ze względu na gazy spalinowe. Podczas korzystania czy przechowywania kuchenek zasilanych gazem nie wolno narażać ich na temperaturę powyżej 35 stopni Celsjusza. Jest to bardzo istotne, ponieważ grozi rozszerzeniem się gazu wewnątrz butli i jego wybuchem. Należy także pamiętać aby butlę napełniać gazem tylko do 85 % jej pojemności.