Jak prowadzić badania genealogiczne na własna rękę?

Badania genealogiczne mogą opierać się na przekazach rodzinnych, pamiątkach z czasów minionych, aktach prawnych oraz zasobach internetowych, archiwach miejskich i kościelnych.

Emocji towarzyszących poszukiwaniom korzeni swojego rodu, odkrywaniu przodków, nie da się porównać z żadnym sportem ekstremalnym. Świadomość, że pracujesz nad dziełem, które nigdy nie zostanie skończone, potęguje jeszcze uczucie fascynacji. Prowadzenie badań genealogicznych staje się coraz popularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu.

 

Badania genealogiczne – rodzina i pamiątki

 

Swoje poszukiwania rozpocznij od wywiadu rodzinnego. O swoich przodków zapytaj najpierw dziadków ze strony ojca i ze strony matki. Gdyby żyli pradziadkowie, to praca nad pochodzeniem rodu byłaby jeszcze łatwiejsza. Jeśli dziadkowie nie żyją, zapytaj koniecznie ojca i matkę o wszystko, co pamiętają z dzieciństwa i młodości, o czym opowiadali ich rodzice. Mogą to być wspomnienia związane z przeżywaniem świąt i zjazdów rodzinnych z różnych okazji. Doświadczenie podpowiada, że doskonalą okazją do wspominania, a tym samym dzielenia się swoją wiedzą o przodkach, są wesela i pogrzeby, gdzie obecne mogą być ciocie i wujkowie – prawdziwe kopalnie wiedzy. Należy się pospieszyć z pozyskiwaniem informacji o przodkach, ponieważ pamięć ludzka jest zawodna i często zniekształca minioną rzeczywistość. Ważne jest, aby wszystkie historie, koligacje rodzinne i nazwiska oraz imiona osób notować, by później wykonać pierwsze przymiarki na przykład do spisania historii rodziny. Innym źródłem wiedzy o naszym pochodzeniu mogą być pamiątki rodzinne, zwłaszcza fotografie, metryki urodzin, akty ślubów i zgonów, księgi wieczyste. Z uwagą je przeanalizuj i zapytaj żyjących przodków, jeśli masz wątpliwości.

 

Badania genealogiczne – archiwa, biblioteki, Internet

 

Kiedy już wiesz, kim byli pradziadkowie, jakie rodzeństwo mieli dziadkowie, kiedy żyli i gdzie, i naprawdę wiesz, czego szukasz, możesz udać się w podróż do miejsca skąd pochodzą przodkowie. Tam w księgach kościelnych znajdziesz informacje o swoich bliskich, dacie ich urodzin, chrztu, nazwiskach rodziców, dziadków, a nawet chrzestnych. To prawdziwe źródło wiedzy, z której możesz skorzystać niczym detektyw. Bardzo wiele informacji znajdziesz także w archiwach państwowych, które często posiadają już zdygitalizowane zbiory, a w tych na przykład mikrofilmy z ksiąg metrykalnych archiwów kościelnych. Również nieocenionym źródłem wiadomości o naszych przodkach mogą być tradycyjne biblioteki. Jednak w Internecie znajdziesz najszybciej informacje o genealogii nazwiska, pochodzeniu rodzin. Trzeba umieć przeglądać zasoby. Istnieją wyspecjalizowane strony internetowe, zajmujące się darmowym lub odpłatnym wyszukiwaniem danych. Również wiele cennej wiedzy możesz uzyskać poprzez portale społecznościowe, gdzie w grupach tematycznych i na forach można wymieniać się doświadczeniami i informacjami oraz dyskutować o pochodzeniu rodziny. W prowadzeniu badań genealogicznych bardzo przydaje się znajomość języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, ale także łaciny.