Jak przepisać numer na nowego użytkownika

Aby przepisać numer na nowego użytkownika zachowując dotychczasowe warunki umowy, należy dopełnić kilku formalności i okazać dokumenty wymagane przez operatora sieci.

Wiele wypadków losowych, jak choćby dłuższy wyjazd, przeprowadzka za granicę czy zmiana miejsca pracy może mieć wpływ na to, że dotychczasowy abonent zdecyduje się przepisać numer na nowego użytkownika. Procedura ta, zwana w języku prawniczym cesją, jest niezwykle prosta, a wszelkich formalności można dopełnić w trakcie zaledwie jednego spotkania w siedzibie operatora. Aby cesja przebiegła sprawnie i bez zbędnych trudności, warto odpowiednio się do niej przygotować.

Procedura cesji
Chcąc przepisać numer na nowego użytkownika, dotychczasowy i przyszły abonent muszą stawić się osobiście na spotkaniu z przedstawicielem danej sieci. Niezbędne jest, aby mieli przy sobie wszelkie wymagane dokumenty i mogli je okazać na prośbę konsultanta. Warto zaznaczyć, że rodzaj dokumentów wymaganych, aby przepisać numer na nowego użytkownika nieznacznie różni się w zależności od operatora, warto więc przed spotkaniem z konsultantem dowiedzieć się, na przykład telefonicznie lub ze strony internetowej, jakie dokumenty są wymagane. Większość operatorów wymaga, aby dotychczasowy abonent stawił się na spotkaniu z kilkoma dokumentami poświadczającymi status posiadanego telefonu - umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla wybranego numeru wraz ze wszystkimi aneksami, a także z potwierdzeniem uregulowania ostatniego rachunku za usługi telekomunikacyjne. Nowy abonent powinien natomiast okazać konsultantowi dowód osobisty, a także dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą. Może to być karta kredytowa ważna co najmniej trzy miesiące od daty cesji, zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, ostatni odcinek renty lub emerytury. Studenci mogą przedstawić do wglądu legitymację studencką, a żołnierze legitymację żołnierza zawodowego. Po okazaniu niezbędnych dokumentów, zarówno dotychczasowy, jak i przyszły abonent podpisują w obecności konsultanta stosowne oświadczenia. Aby móc przepisać numer na nowego użytkownika, należy również uiścić opłatę w wysokości ustalonej przez operatora. Kwota ta waha się od 20 nawet do 50 złotych. To, kto poniesie tę opłatę zależy od indywidualnych ustaleń między stronami umowy.

Efekty przepisania numeru
Istotnym efektem cesji telefonu na nowego abonenta jest to, że mimo zmiany użytkownika danego numeru, warunki umowy pozostają takie same jak przed cesją. Wszelkie usługi operatora związane z daną umową zostają przepisane na nowego użytkownika danego numeru automatycznie wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego następującego po dacie wpłynięcia umowy o zmianie użytkownika numeru. Umowa z dotychczasowym abonentem ulega natomiast rozwiązaniu najpóźniej po dwóch dniach od wspomnianej daty. Warto też pamiętać, że aby łatwo i szybko przepisać numer na nowego użytkownika, żadna ze stron tej transakcji nie może zalegać z płatnościami za rachunki telefoniczne, a numer, którego dotyczy cesja musi być włączony do sieci. Nie może także mieć blokady spowodowanej zaległościami z płatnościami lub z tytułu kradzieży karty SIM.