Jak przygotować rodzinne drzewo genealogiczne?

Przy sporządzaniu drzewa genealogicznego istotne jest zaplanowanie formy graficznej, odpowiednie usytuowanie protoplasty i potomków w obrazie rodu oraz właściwe opisanie informacji o poszczególnych osobach.

Badanie własnej przeszłości jest potrzebą wielu osób. Drzewo genealogiczne to pokazanie w formie plastycznej pokrewieństwa i zależności pomiędzy protoplastami i potomkami rodu w postaci rozgałęzionego drzewa z imionami, nazwiskami i datami życia, czasem uzupełniane wizerunkami członków rodziny. Przekazywane z pokolenia na pokolenie może być największym skarbem rodzinnym.

 

Drzewo genealogiczne – wybór formy graficznej

 

Dawniej, przygotowując drzewo, przywoływano wyłącznie samych potomków męskich. Dziś autorzy starają się pokazać na równi korzenie "po kądzieli" i "po mieczu". Planując genealogię musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma to być wizerunek rodziny wykonany ręcznie, czy komputerowo. Programy komputerowe do samodzielnego wykonania drzewa mogą być odpłatne lub bezpłatne. Decydując się, po zebraniu potrzebnych informacji, na ręczne wykonanie, zastanówmy się, jaką formę graficzną będzie mieć nasza genealogia. To bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, jeśli mamy dużą rodzinę. Dlatego najpierw należy zrobić szkic, rozplanować na kartce poszczególne części drzewa, jego gałęzie, wybrać rodzaj papieru lub materiału, na który zostanie przeniesione, jego format, ramy, kolor podłoża i atramentu. Jeśli zamierzamy dołączyć wizerunki członków rodziny, odpowiedzmy, jakie one będą, czy w postaci fotografii, czy może odręcznych portretów. Prezentując potomków protoplasty rodu tworzymy tak zwane drzewo odwrócone. Na samej górze przedstawiamy przodka ze współmałżonkiem, a niżej jego dzieci. W ten sposób przedstawiamy kolejne gałęzie i następne pokolenia.

 

Sposób prezentowania protoplastów i potomków w drzewie genealogicznym

 

W graficznym rozlokowaniu poszczególnych członków rodziny ważna jest ich kolejność umieszczania w drzewie. Najprościej to uporządkować nadając im kolejne numery. Protoplasta zawsze otrzymuje numer 1, jego ojciec 2, matka 3. Przodkowie męscy uzyskają numery parzyste, a żeńscy nieparzyste. Poszczególne wydarzenia z życia każdej osoby znajdującej się na drzewie, wpisywane w pola, oznacza się zwyczajowymi symbolami. Przy dacie narodzin stawiamy gwiazdkę, czas ślubu oznaczamy znakiem nieskończoności, śmierć - krzyżem. Zapis może zatem wyglądać następująco: Jan Kowalski * 1.05.1899 w Sokołówce, w powiecie żytomierskim; + 29.01.1978 w Warszawie. Pole ślubu powinno mieć następującą formę:∞ w 1926 w Przemyślu w par. pw. św. Jana Ewangelisty w Przemyślu, woj. przemyskie. Aby tablicę, w której wpisujemy informacje, można było nazwać drzewem genealogicznym, powinniśmy ją odwrócić, to znaczy protoplasta będzie na samym dole rysunku, a kolejni potomkowie w następnych, coraz wyższych poziomach.