Jak przygotować się do assessment center

Aby przygotować się do assessment center i dobrze poradzić sobie z zadaniami należy rozwijać te umiejętności, które mogą być wymagane oraz być naturalnym.

Assessment center,  albo inaczej ośrodek oceny, to metoda weryfikacji umiejętności zawodowych pracowników, wykorzystywana w procesie selekcji i oceniania, a także w trakcie planowania zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zbiór specjalnie dobranych testów psychologicznych i zadań, przeprowadzanych przez zespół ekspertów. Zadania te mają na celu sprawdzenie, czy dana osoba posiada kwalifikacje niezbędne do zajmowania określonego stanowiska. Aby dobrze poradzić sobie ze wszystkimi testami, należy wiedzieć, w jaki sposób przygotować się do assessment center, aby żadne zadanie nie było zaskoczeniem.

Jak przygotować się do zadań
Aby dobrze przygotować się do assessment center, należy przede wszystkim zebrać jak najwięcej informacji o firmie, której pracownikami chcemy zostać (jeśli ośrodek ocen jest częścią rekrutacji) lub przeanalizować swoją wiedzę o funkcjonowaniu firmy, nabytą w trakcie pracy (jeśli assessment center służy ocenieniu już zatrudnionych pracowników). Zdobycie takiej wiedzy umożliwi przewidywanie (choć nigdy nie można być tego pewnym), jakie cechy i umiejętności będą oceniane – zadania są zawsze dobierane tak, aby jak najlepiej badały kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Jeśli domyślamy się, jakie umiejętności będą poddane testom, możemy spróbować przećwiczyć i rozwinąć te, które uważamy za swoje najsłabsze strony. W internecie można znaleźć także przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w trakcie assessment center. Warto je wykonać, aby wiedzieć, czego można się spodziewać. Dzień przed testami należy dobrze wypocząć, a rano zjeść pożywne śniadanie. Ośrodki ocen trwają zazwyczaj kilka godzin, a nawet cały dzień lub noc. Trzeba mieć więc dużo sił na zmaganie się z przygotowanymi przez zespół ekspertów zadaniami. Spadek aktywności może być odebrany przez oceniających asesorów jako zniechęcenie czy negatywne podejście do zadań, a to jest niepożądane. Nie powinno się też na ten dzień nic więcej planować, aby nie zakłócać swoich myśli dodatkowymi sprawami.

Jak zachowywać się w trakcie zadań
Kolejną istotną sprawą, o której musi wiedzieć osoba, chcąca dobrze przygotować się do assessment center, jest zachowanie w trakcie wykonywania testów. Przede wszystkim ważna jest naturalność. Ponieważ każda cecha oceniana jest przez wykonanie kilku różnych zadań i oceniana przez kilka osób, wszelkie próby udawania raczej nie będą skuteczną taktyką. Jeśli jeden z sędziów nie zauważy nieszczerości w zachowaniu, może zrobić to inny. Jeżeli ktoś jest osobą nieśmiałą, a tylko próbuje udawać odważną i przebojową, zostanie to z pewnością zauważone i odnotowane. Warto więc pokazywać swoje naturalne cechy, nawet jeśli wydaje nam się, że są niepożądane. Nie wolno także poddawać się, jeśli jakiegoś zadania nie uda się wykonać w stu procentach. Ważny jest nie tylko sam wynik zadania, ale także sposób jego wykonywania i zachowanie w trakcie rozwiązywania.