Jak przygotować się do testów logicznych?

Przy pomocy prostych gier sudoku i lektury prasy codziennej możemy przygotować się do testów logicznych, które coraz częściej wykorzystują pracodawcy.

Współczesny rynek pracy zmusza osoby starające się o zatrudnienie do szczególnego wysiłku. Wciąż istotną rolę pełnią dokumenty aplikacyjne: CV czy list motywacyjny. Jednak stale pojawiają się nowe metody rekrutacji pracowników, promowane przez specjalistów i chętnie wykorzystywane przez pracodawców. Dlatego przed spotkaniem z potencjalnym szefem warto przygotować się do testów logicznych, które na współczesnym rynku pracy odgrywają ważną rolę.

Test logiczny w cenie smsa

Wraz z rozwojem współczesnej psychologii pracy jednym z ważniejszych kryteriów zatrudnienia stają się określone cechy osobowości. Pracodawcy często uznają, że najlepszą metodą sprawdzenia przydatności pracownika w sposób szybki i skuteczny są różnorodne testy i kwestionariusze. Popularność tych nowoczesnych narzędzi rekrutacji staje się dużym ułatwieniem dla samych kandydatów. Mają oni dzięki temu dużo większą szansę, żeby skrupulatnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W sprzedaży są dostępne przykładowe testy. Modelowych kwestionariuszy można się doszukać również w Internecie, gdzie udostępniane są za symboliczną opłatą w postaci smsa. Wśród licznych testów dostępnych na rynku popularnością wśród pracodawców cieszą się zwłaszcza kwestionariusze osobowości. Równie powszechnie stosowane są kwestionariusze motywacji, badające w sposób bardziej szczegółowy predyspozycje kandydata. Oba rodzaje testów służą przede wszystkim wstępnej ocenie tego, czy dany pracownik sprawdzi się na proponowanym stanowisku oraz pokazują wyraźnie, jakie czynniki mogą pomóc wydobyć jego szczególne umiejętności. Zupełnie inny charakter mają dość powszechnie dziś stosowane testy rozumowania oraz myślenia indukcyjnego, dlatego przede wszystkim warto wiedzieć, jak przygotować się do testów logicznych o takim charakterze.

Do testu przystąp!

Aby właściwie przygotować się do testów logicznych, musimy mieć świadomość, że najczęściej są to testy rozumienia badające kompetencje językowe i matematyczne. Składają się one z szeregu odrębnych zadań. Najlepiej przygotować się do pierwszej części, wykonując ćwiczenia polegające na pracy z tekstem, czyli uzupełniając proste testy rozumienia tekstu. Dobrze czytać i analizować jak najwięcej krótkich tekstów z własnej branży zawodowej, ale również wybierać artykuły na tematy ogólne. Kompetencje matematyczne umacniają ćwiczenia polegające na rozszyfrowywaniu statystyk oraz odczytywaniu tabel i prostych zbiorów. Dobrym ćwiczeniem kształtującym refleks w tej dziedzinie są również japońskie gry sudoku, popularne niczym krzyżówki, które również można wykonywać w poczekalni lub w środkach komunikacji miejskiej. Testy logiczne stosowane przez pracodawców nie wymagają bardzo szczegółowej wiedzy, ale raczej umiejętności reagowania w nietypowych warunkach. By odpowiednio przygotować się do testów logicznych warto także w wolnych chwilach analizować różne sytuacje, jakie prawdopodobnie mogłyby nas spotkać w firmie, do której aplikujemy. Z pewnością może to wzmocnić nasz refleks, gdy będziemy udzielać odpowiedzi na pokrewne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tymczasem pierwsze spotkanie z pracodawcą może się okazać decydujące!