Jak rozpoznać dobrą szkołę językową?

Aby skutecznie rozpoznać dobrą szkołę językową, należy dokładnie przeanalizować jej ofertę, pozycję na rynku oraz opinie innych klientów na jej temat.

Oferta szkół językowych, szczególnie w dużych miastach, jest niezwykle bogata. Ich wszechobecne reklamy przekonują, że każda z nich gwarantuje najwyższą jakość kształcenia i pełne zadowolenie klientów. Tymczasem w rzeczywistości w niektórych przypadkach obietnice te pozostają niespełnione, a klient zmuszony jest ponieść znaczne koszty nie otrzymując w zamian oczekiwanej usługi. Aby nie zasilić grona niezadowolonych klientów i rozpoznać dobrą szkołę językową, warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się z bliska wybranej szkole.

 

 

  • Uznanie w oczach profesjonalistów
    Wybierając szkołę językową warto kierować się zdaniem specjalistów zajmujących się ocenianiem jakości kształcenia językowego. Każda polska szkoła językowa, która posiada siedzibę wyposażoną w środki dydaktyczne, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz opracowuje własne materiały może starać się o akredytację kuratorium oświaty, które potwierdza, że dana szkoła spełnia najwyższe standardy nauczania. Podobną rolę pełni działające od 1993 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. Każda placówka działająca na terenie naszego kraju może ubiegać się o nadanie przyznawanego przez tę jednostkę certyfikatu PASE, który jest gwarancją najwyższej jakości. Odpowiednikiem polskiego PASE na skalę europejską jest certyfikat Equals, również dostępny dla polskich firm, który pomaga rozpoznać dobrą szkołę językową.
  • Profesjonalna kadra i bogate zaplecze
    Aby rozpoznać dobrą szkołę językową warto również porozmawiać z przedstawicielem kilku takich placówek. Jednym z podstawowych warunków wpływających na jakość szkoły językowej jest merytoryczne przygotowanie lektorów. Niezwykle istotne jest, aby każdy z prowadzących zajęcia posiadał nie tylko umiejętności językowe na odpowiednim poziomie, najlepiej udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub dyplomem filologii, ale również przygotowanie pedagogiczne. W najlepszych szkołach nad właściwym przygotowaniem lektorów, doborem materiałów i przebiegiem zajęć czuwa specjalnie przeszkolona do tego osoba, czyli metodyk. Dla przyszłych uczniów nie bez znaczenia powinno być również to, czy szkoła posiada własną bibliotekę oraz od jak dawna firma działa na rynku, a więc jak duże jest jej doświadczenie w przygotowywaniu kursów.
  • Zadowolenie poprzednich klientów
    Niezastąpionym źródłem informacji na temat danej szkoły językowej są jej byli uczniowie. Rekomendacje znajomych czy też osób wypowiadających się na forach internetowych stanowią nieocenioną pomoc dla każdego, kto chce rozpoznać dobrą szkołę językową. Poprzedni klienci mogą doradzić w wyborze samej szkoły lub konkretnego lektora, podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zapisach lub szczegółowo przedstawić wady i zalety danej firmy. Wiele osób swoją ostateczną decyzję uzależnia właśnie od opinii innych, traktując je jako najbardziej wiarygodne źródło informacji o danej firmie. Obraz wyłaniający się z subiektywnych ocen klientów może jednak być niepełny, dlatego aby rozpoznać dobrą szkołę językową, warto wziąć pod uwagę również opisane powyżej czynniki obiektywne oraz opinie specjalistów.