Jak rozpoznać rozwój depresji

Aby można było rozpoznać rozwój depresji muszą wystąpić jej objawy podstawowe. Czasem jednak są one maskowane przez inne, mniej typowe symptomy.

Depresja to zaburzenie nastroju (afektywne), które jest coraz częściej występującą chorobą wśród ludzi na całym świecie. Może ona dopaść każdego, niezależnie od płci, rasy czy statusu ekonomicznego. Czasem jednak bywa mylona ze zwykłym przygnębieniem czy żałobą (na przykład po stracie bliskiej osoby). Warto więc znać objawy, na podstawie których można rozpoznać rozwój depresji, aby bezzasadnie nie używać tego określenia i wiedzieć, kiedy zwrócić się po pomoc do specjalisty.

 

 

Podstawowe objawy depresji

Do głównych symptomów, na podstawie których można rozpoznać rozwój depresji, należą: występowanie niemal codziennie, przez co najmniej dwa tygodnie, znacznego obniżenia nastroju, utrata zainteresowań, osłabienie napędu motorycznego oraz procesów myślowych i lęk. Ważne jest podkreślenie przedziału czasowego w jakim występują te objawy. Niemal każdy człowiek przeżywa w swoim życiu lepsze i gorsze chwile, jednak zazwyczaj dość szybko potrafi otrząsnąć się z porażek i zapomnieć o niepowodzeniach. Przedłużające się występowanie objawów (i ich duże nasilenie) może wskazywać na rozwój depresji. Objawami dodatkowymi, które mogą świadczyć o tym, że dana osoba cierpi na depresję są bezsenność lub nadmierna senność, zaburzenia apetytu i utrata wagi (lub znaczne przybieranie na wadze), negatywne myśli, a także myśli i próby samobójcze. U kobiet często występują także zaburzenia miesiączkowania. Osoba cierpiąca na depresję może mieć problemy z wykonywaniem najprostszych czynności, takich jak wstanie z łóżka czy umycie się. Wszystkie te objawy, poza tym, że odczuwane są subiektywnie przez osobę chorą, muszą być także widoczne dla jej otoczenia – jest to jedno z kryteriów rozpoznania tego zaburzenia.

Trudności w rozpoznawaniu depresji
Mimo tego, iż zaburzenia nastroju są coraz częściej występującą chorobą, szacuje się, że tylko połowa przypadków zachorowań jest poddawana leczeniu. Przyczyną tego jest często wstyd przed pójściem do lekarza psychiatry, ale zdarza się także, że choroba jest maskowana przez inne objawy i w takim przypadku bardzo trudno jest rozpoznać rozwój depresji. Dość częstą „maską” dla depresji jest bezsenność – chory zgłasza się do lekarza, skarżąc się na tę dolegliwość, przyjmuje tabletki nasenne, jednak jego objawy nie ustępują. Podobnie depresja może być maskowana przez zaburzenia nerwicowe i lękowe, a także przez dolegliwości bólowe, na przykład częste i niewyjaśnione żadnymi zaburzeniami somatycznymi bóle głowy, brzucha czy bóle mięśniowe. W takich przypadkach pacjent może być długotrwale i bez efektu leczony środkami farmakologicznymi, a depresja pozostaje nierozpoznana ze względu na brak występowania podstawowego objawu, jakim jest obniżenie nastroju. Jeżeli dana osoba cierpi na długotrwale występujące objawy somatyczne, które nie ustępują mimo przyjmowania leków, warto skierować ją na badania do lekarza psychiatry, by potwierdzić lub wykluczyć możliwość występowania u niej depresji.