Jak sobie radzić z uciążliwymi sąsiadami?

Najlepiej, gdy uciążliwi sąsiedzi zostaną nakłonieni do zmiany swojego postępowania w pokojowy sposób, jednak czasem sytuacja wymaga zastosowania radykalnych środków.

Uciążliwi sąsiedzi potrafią skutecznie i, jak się często wydaje, bezkarnie uprzykrzyć życie. Hałas, przeciągające się do późna imprezy, zaśmiecanie okolicy lub ciągłe awantury, to tylko niektóre sposoby, którymi mieszkające w pobliżu osoby potrafią popsuć nastrój bliźnim. O swoje prawa do ciszy i spokoju można walczyć na wiele sposobów, poczynając od rozwiązań polubownych, aż po wkroczenie na drogę sądową.

Jak rozmawiać z uciążliwymi sąsiadami?

Jeżeli uciążliwi sąsiedzi, mimo pewnych męczących nawyków, są osobami rozsądnymi i kulturalnymi, najlepszym rozwiązaniem kłopotu jest mediacja. Można wynegocjować z sąsiadami częstotliwość urządzanych imprez, ściszenie muzyki i czas ich trwania. Warto przy tym zaznaczyć, że ze względu na przepisy, nie powinny one trwać po 22, ponieważ jest to zakłócanie ciszy nocnej, ale jeśli warunki zostaną wspólnie ustalone, to w drodze wyjątku zabawa może się przeciągnąć. Podobne porozumienie można osiągnąć przypadku hałasującego psa, urządzanego remontu lub zaśmiecania okolicy. Wysłuchawszy argumentów drugiej strony, można lepiej zrozumieć sytuację i znaleźć jej polubowne rozwiązanie.

Rozwiązania prawne

Większość typowych wykroczeń, którymi uciążliwi sąsiedzi utrudniają innym życie, jest regulowana przepisami prawnymi. Dotyczy to między innymi hałasów o późnej porze. Zakłócenie ciszy nocnej, trwającej od godziny 22 do 6, jest wykroczeniem przeciwko artykułowi 51 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z przepisami prawnymi, można o takim działaniu zawiadomić policję, a sprawcom grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Niestety, w praktyce często funkcjonariusze policji przyjeżdżający z wizytą udzielają jedynie upomnienia, które nie zapobiega powtórzeniu się incydentów w przyszłości. Również uciążliwi sąsiedzi, których zwierzęta, spędzające dzień w pustym mieszkaniu głośno ujadają, mogą zostać ukarani karą pieniężną. W przypadku, gdy za szkody odpowiadają dzieci sąsiadów, na przykład pokrywając ściany bloku napisami czy wybijając szyby, do rekompensaty szkód można wezwać ich rodziców, należy mieć wtedy jednak świadków, potwierdzających winę dzieci. Przypadki takie należy zgłaszać administracji bloku. Zaśmiecanie okolicy także jest wykroczeniem przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dlatego uciążliwi sąsiedzi mogą zostać zobowiązani przez władze do wynoszenia śmieci pod karą grzywny. Za inne szkody spowodowane działalnością sąsiadów, na przykład zalane mieszkanie, również można uzyskać rekompensatę w drodze postępowania prawnego - warto wiedzieć, że w przypadku przegrania procesu, koszty sądowe pokryją uciążliwi sąsiedzi.