Jak stomatolodzy opisują zęby

Przez większość stomatologów zęby są określane za pomocą dwóch liczb.

Podstawowa zasada tego systemu opiera się na oznaczeniu zębów jedną cyfrą i na określaniu za pomocą drugiej cyfry tzw. kwadratu uzębienia. W przypadku uzębienia osoby dorosłej na oznaczenie danego kwadrantu używane są cyfry od 1 do 4. Kwadranty (ćwiartki) powstają po podzieleniu na pół uzębienia w szczęce dolnej i górnej.

W ten sposób uzębienie daje się podzielić na cztery obszary:
- kwadrant prawy ze szczęki górnej otrzymał cyfrę 1,
- lewy ze szczęki górnej cyfrę 2,
- lewy ze szczęki dolnej 3,
- prawy ze szczęki dolnej cyfrę 4.

Do oznaczania zębów mlecznych używa się tego samego podziału, lecz poszczególne kwadranty (w tej samej kolejności) noszą numery 5 (prawy górny), 6 (lewy górny), 7 (lewy dolny), i 8 (prawy dolny). Poszczególne zęby otrzymują również określenie liczbowe. Zaczyna się od cyfry 1 dla pierwszego zęba w ćwiartce, znajdującego się tuż przy środkowej linii podziału, potem kolejne zęby otrzymują numery 2,3 itd., aż do ostatniego w kwadrancie, zęba numer 8, czyli “zęba mądrości”, potocznie zwanego “ósemką”. W ten sposób można oznaczyć każdy ząb w uzębieniu.

Z nami zarobisz łatwo i szybko