Jak udzielić pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej?

Udzielenie pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej może być sprytnym sposobem na uniknięcie podwójnych płatności wynikających z używania dwóch kart.

Udzielenie pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej bądź korzystanie z jednego konta to całkiem sprytna forma oszczędności. Nie trzeba wtedy płacić podwójnie za prowadzenie rachunku bądź korzystanie z karty, niemniej warto zapoznać się z zasadami , jakie są istotne przy ustalaniu pełnomocnika. Warto też wiedzieć, że w bankowości hasło 'pełnomocnik' jest dosyć szeroko pojmowane, a osoba nim będąca może mieć różne ograniczenia związane z korzystaniem z naszego konta.

Co to jest pełnomocnictwo?

Prawo przez pojęcie pełnomocnictwa rozumie upoważnienie przez mocodawcę konkretnej osoby do wykonania jakiejś czynności w jego imieniu. Istnieją różne rodzaje pełnomocnictw, jak na przykład szczególne - wtedy wykonawca musi podjąć się ściśle określonego zadania, rodzajowe - w momencie gdy mamy do czynienia z określonym rodzajem czynności prawnych czy ogólne, w którym jesteśmy zobowiązani do działania w określonym obszarze prawnym. Poza tymi sytuacjami prawnymi można także udzielić pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej, konta bankowego bądź lokaty. Taka umowa może być zawarta w formie ograniczonej, pełnej, czasowej albo nieograniczonej czasowo. Mocodawca może też określić kwotę, jaką pełnomocnik może dysponować.

Jak udostępnić konto drugiej osobie?

W większości banków osoba, której możemy udzielić pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej bądź umożliwić korzystanie z konta, musi mieć ukończone minimum 13 lat, a także być obywatelem Polski lub osobą na stałe mieszkającą w kraju. Co ważne, bank nie pobiera żadnych pieniędzy za dodanie drugiej osoby do naszego rachunku. Takich pełnomocników nie może być jednak nieograniczona ilość - możemy zgłosić od dwóch do pięciu osób do jednego rachunku. Aby udzielić pełnomocnictwa do użycia karty kredytowej należy albo zadzwonić do banku i zgłosić taką chęć albo wypełnić specjalny formularz i złożyć go w placówce. Z tych dwóch rozwiązań lepszą metodą jest telefon - procedura przebiegnie szybciej. W tym momencie warto jest się zastanowić, jaki status chcemy nadać tej drugiej osobie. Do wyboru jest kilka opcji: właściciel - osoba mająca pełne prawo do dysponowania rachunkiem, pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem - osoba, która może wykonywać wszelkie operacje poza zmianą umowy, zamknięciem rachunku, zażądaniem nowej karty i udzieleniem nowego pełnomocnictwa. Pełnomocnik szczególny może korzystać ze środków na koncie tylko za pomocą karty płatniczej, a pełnomocnikiem rodzajowym może zostać jedynie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych (pełnoletnia).

Ustalanie pełnomocnika i zmiana statusu właściciela

Gdy wykonamy telefon do banku, zwykle dalsza procedura przebiega następująco: bank wysyła kuriera do właściciela rachunku w celu identyfikacji tożsamości osoby, której udzielane jest pełnomocnictwo do użycia karty kredytowej. Ważną rzeczą jest, by pełnomocnik miał przy sobie dowód osobisty. Po identyfikacji i podpisaniu stosownych dokumentów przez przyszłego pełnomocnika otrzymuje on właśnie ten status. Może jednak zdarzyć się tak, że zarządzający rachunkiem będzie chciał zmienić ten stan rzeczy i nadać swojemu wspólnikowi status właściciela rachunku. W tym celu powinien on zadzwonić do banku z informacją o tym zamierzeniu. Po takiej rozmowie zarządzający rachunkiem dostaje odpowiednie dokumenty i umowę, którą musi podpisać zarówno on, jak i nowy właściciel (będący wcześniej pełnomocnikiem). Ta usługa również jest darmowa.