Jak usunąć punkt przywracania system w XP

Potrzeba, by usunąć punkt przywracania systemu w XP nie zdarza się często, jednak gdy się pojawi powinniśmy tego dokonać z poziomu programu rstrui.exe, części systemu Windows

Program „Przywracanie sytemu” jest integralną częścią Windowsa XP. Jest to potężne i bardzo przydatne narzędzie, mogące niejednokrotnie pomóc w kryzysowych sytuacjach, takich jak powtarzające się zawieszenia czy restarty systemu. Jednak obsługa „Przywracania systemu” nie jest bardzo prosta i może początkującym użytkownikom przysporzyć pewnych kłopotów, choćby z usunięciem punktu przywracania systemu w XP.

Podstawy programu „Przywracanie systemu”

Aby uruchomić program „Przywracanie systemu” musimy z menu Start wybrać „Programy”, następnie „Akcesoria” i „Narzędzia systemowe”. W tym folderze, oprócz wyżej wymienionego, znajdują się również inne, bardzo przydatne programy, takie jak ”Defragmentator dysków”, „Oczyszczanie dysku” czy „Kopia zapasowa”. Innym sposobem na wystartowanie „Przywracania ...” jest wybranie opcji „Uruchom” z menu Start i wpisanie w linii komend następującego wyrażenia: „%SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe”. Po uruchomieniu programu mamy do wyboru następujące opcje: „Przywrócić mój komputer do wcześniejszego stanu” oraz „Utwórz punkt przywracania”. Pierwsza z nich powoduje wczytanie zapisanych uprzednio ręcznie lub automatycznie ustawień systemu Windows, mogących pomóc przy niewłaściwym działaniu systemu operacyjnego. Drugą zaś opcję stosujemy w zupełnie odwrotnym momencie, gdy nie mamy z komputerem od dłuższego czasu żadnych problemów, chcemy zainstalować program, co do stabilności którego mamy wątpliwości. Utworzenie punktu w tym momencie spowoduje możliwość przywrócenia komputera do staniu sprzed instalacji

Usuwanie punktu przywracania

Aby usunąć punkt przywracania systemu w XP musimy czasowo wyłączyć monitorowanie wszystkich dysków przez program. Robimy to tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność co do stabilności pracy systemu, a punktów przywracania zostało utworzonych zbyt dużo. Wyłączenie monitorowania powoduje natychmiastowe usunięcie wszystkich dotychczas utworzonych punktów na ochranianych dyskach. By wyłączyć ochronę dysków musimy wybrać z menu Start opcję „Ustawienia”, następnie „Panel sterowania” i „System”. Z zakładki „Przywracanie systemu”, znajdującej się powyżej domyślnie uruchomionej ogólnej. Teraz zaznaczamy pole wyboru opisane: „Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach”. Spowoduje to skasowanie dotychczasowych punktów przywracania. Po zrestartowaniu komputera powinniśmy niezwłocznie, dla bezpieczeństwa własnego systemu utworzyć nowy punkt przywracania. Aby w przyszłości ograniczyć zbyt dużą liczbę tworzonych punktów możemy ograniczyć miejsce na dysku dostępne dla programu. Dokonujemy tego z poziomu tej samej zakładki systemowej, co usuwanie punktu przywracania systemu w XP. Klikamy ikonkę wybranego przez nas dysku z listy dostępnych widocznych w oknie, wraz ze statusem jaki danemu dyskowi przysługuje. Następnie wybieramy przycisk Ustawienia i suwakiem zmniejszamy ilość miejsca dostępnego dla programu na tworzenie punktów przywracania. Na dysku systemowym musi być to co najmniej 200 MB wolnej przestrzeni, na pozostałych może to być mniejsza ilość danych. Ustawienie suwaka na poziomie 0 MB powoduje wyłączenie ochrony na danej partycji.