Jak uzyskać wgląd do księgi wieczystej

Uzyskania wglądu do ksiąg wieczystych nie jest trudne, a treści możemy przeglądać metodą standardową lub elektroniczną.

Księgi wieczyste to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Są w nich zapisane wszystkie sprawy mające wpływ na nieruchomość – właściciele, obciążenia hipoteczne, użytkowania wieczyste czy służebności gruntowe. Z księgi wieczystej dowiemy się również czy na nieruchomości nie jest prowadzona windykacja komornicza. Najprościej ujmując to historia nieruchomości. Prawo w naszym kraju przewiduje ich jawność, dzięki czemu każdy obywatel ma prawo uzyskać wgląd do ksiąg wieczystych.

 

 

Gdzie uzyskać wgląd do ksiąg wieczystych?
Wszystkie Księgi Wieczyste znajdują się w Sądzie Rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości, a ich prowadzeniem zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych. Każdy ma prawo przeglądać treść ksiąg, nie musząc przy tym podawać swojego interesu prawnego.

  • Aby uzyskać wgląd do księgi wieczystej, należy złożyć w sądzie stosowny wniosek – dostępny na miejscu. Przeglądanie zawartości jest bezpłatne i odbywa się w obecności pracownika sądu. Jeśli księga ma swoją wersję elektroniczną, wtedy pracownik sądu wyświetli ją nam na komputerze. Tak jest w większości przypadków, jednak zdarzają się jeszcze księgi tylko w wersji papierowej. W takiej sytuacji, po złożeniu wniosku, pracownik przyniesie nam ją do wglądu.
  • Możemy również uzyskać wydruk księgi – należy wówczas zaznaczyć odpowiednią pozycję w składanym przez nas wniosku. Bardzo ważne jest to, że taki wydruk nie jest tożsamy z odpisem z księgi wieczystej.
  • Przed wizytą w sądzie upewnijmy się, iż mamy numer księgi, którą chcemy przeglądać. Jest on wymagany przy wypełnianiu wniosku i bez niego nic w sądzie nie załatwimy. Jeśli nie posiadamy numeru, wcześniej należy uzyskać wypis ewidencji gruntów.

 

Elektroniczny wgląd do ksiąg wieczystych
Wprowadzono ułatwienia w dostępie do treści ksiąg wieczystych, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, poprzez ich bezpłatny i powszechny dostęp w Internecie. Na stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl każdy ma prawo wglądu do ksiąg wieczystych. To oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się centralna baza ksiąg wieczystych. Jedyne, co jest wymagane to numer księgi wieczystej, którą chcemy obejrzeć. W ten sposób dostępnych jest już prawie 70 procent wszystkich ksiąg wieczystych. Aby przejrzeć treść księgi musimy wybrać nazwę miasta, w którym znajduje się Sąd Rejonowy właściwy dla położenia nieruchomości oraz wpisać numer księgi. Mamy możliwość przeglądania aktualnego stanu nieruchomości lub treści zupełnej, która prezentuje stan teraźniejszy oraz całą historię nieruchomości.