Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności o sobie lub podmiocie zbiorowym, składamy w Krajowym Rejestrze Karnym odpowiedni formularz i uiszczamy opłatę.

Krajowy Rejestr Karny (zapisywany w skrócie KRK) jest organem mającym obowiązek prowadzić rejestr osób lub całych podmiotów zbiorowych prawomocnie skazanych albo wobec których umorzono postępowanie karne różnego typu. Zwracamy się do niego, aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności konieczne do podjęcia przez nas określonej pracy lub, jeśli jesteśmy pracodawcą, aby zaczerpnąć wiedzę na temat innej osoby.

 

 

  • Uzyskanie zaświadczenia

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy zgłosić się do wspomnianego wyżej Krajowego Rejestru Karnego, a dokładnie do Biura Informacyjnego jemu podlegającemu. Często informację taką możemy uzyskać w punktach informacyjnych powołanych przy okręgowych lub rejonowych sądach. Zgłaszając się do tych jednostek, należy pamiętać, że uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest płatne.

 

  • Wybór odpowiedniego formularza

Formularz, jaki musimy wypełnić, aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, można pobrać z placówek sądowych, które zostały wymienione w akapicie powyżej. Można go również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl, zakładka "Rejestry i ewidencje") lub na stronach internetowych niektórych sądów. Gdy chcemy uzyskać informację o osobie pobieramy formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o sobie", a jeśli o podmiocie zbiorowym - "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym".

 

  • Wypełnianie formularza

Uzyskanie zaświadczenie o niekaralności będzie wymagało od nas podania danych personalnych, takich jak: nazwisko (w przypadku kobiet również rodowe), imiona, imiona obojga rodziców, nazwiska rodowego matki, daty i miejsca urodzenia, obywatelstwa, dokładnego miejsca zamieszkania. W 11 punkcie należy podać, z jakiej przyczyny występuje się o zaświadczenie o niekaralności (na przykład wymóg konkretnego zawodu - nauczyciel, prawnik, pracownik sądu i inne). W kolejnym punkcie zaznacza się, skąd mają być pobrane dane (Kartoteka Karna, Kartoteka Nieletnich, Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym). Trochę inaczej wygląda formularz do zaświadczenia o podmiocie zbiorowym. Tutaj trzeba podać dane, na przykład firmy - jej pełną nazwę i adres siedziby, a także rodzaj danych, jakie chcemy uzyskać.

 

  • Koszty uzyskania zaświadczenia 

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności dla osoby fizycznej, musimy zapłacić 50 złotych, jeśli dla podmiotu zbiorczego - 100 złotych. Wysokość tej opłaty wyznaczona jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i obowiązuje w całym kraju. Dokument zaświadczający o naszej lub czyjejś niekaralności ma jedynie półroczny termin ważności. Opłatę uiszcza się w kasie sądu, w którym złożyliśmy wniosek, lub w przypadku niektórych oddziałów Krajowego Rejestru Karnego na wskazane przez nie konto bankowe. Jeśli chcemy, aby ktoś inny odebrał za nas zaświadczenie, musimy liczyć się z opłatą skarbową - 17 złotych. Jeśli osobiście nie odbierzemy zaświadczenia (zwykle następnego dnia), a nie śpieszy się nam, dokument zostanie wysłany na podany przez nas adres w ciągu 14 dni.