Jak używać rozdzielacza ISDN

Użycie rozdzielacza ISDN, wieloportowego urządzenia łączącego elementy sieci cyfrowej, jest niezwykle proste i wydatnie poprawia komfort pracy z urządzeniami telekomunikacyjnymi

ISDN czyli Integrated Services Digital Network to inaczej sieć cyfrowa z integracją usług. Wszystkie sieci typu ISDN są ze sobą kompatybilne, gdyż ich harmonijne współdziałanie jest określone europejskimi normami, które zostały wprowadzone do Polskich Norm jako grupa ICS 33.080. Umożliwia ona transmisję danych o dużej przepustowości, jak na przykład w przypadku szerokopasmowego dostępu do internetu lub też cyfrową transmisję rozmów telefonicznych. Zaletą sieci ISDN jest to, że opiera się ona na infrastrukturze operatora telefonii stacjonarnej, łatwo dostępnej w niemalże każdym zakątku kraju. Dzięki temu na liniach telefonicznych Telekomunikacji Polskiej możemy korzystać z usług takich jak Neostrada, pozwalających cieszyć się szybkim i stabilnym dostępem do internetu. Jeśli jednak posiadamy w domu lub biurze więcej niż jedno urządzenie korzystające z ISDN w takim wypadku musimy użyć rozdzielacza ISDN.

Wybór rozdzielacza

W zależności od ilości posiadanego przez nas sprzętu ISDN powinniśmy zadecydować o rodzaju rozdzielacza. Jeżeli mamy do podłączenia tylko dwa urządzenia, na przykład modem internetowy i telefon cyfrowy, możemy rozważyć zakup prostego rozgałęziacza, posiadającego jedno wejście i dwa wyjścia. Taki zakup należy dobrze przemyśleć, gdyż każde dodatkowe urządzenie tego typu spowoduje, że będziemy musieli kupić i użyć rozdzielacza ISDN o większej liczbie wyjść. Dlatego dobrze jest się zaopatrzyć w rozdzielacz z co najmniej jednym wolnym, dodatkowym wyjściem. Wtedy podłączenie centralki telefonicznej, kilku aparatów, modemu internetowego i faksu nie będzie stanowiło dla nas problemu. Możemy zakupić rozdzielacze posiadające od dwóch do sześciu, a nawet więcej wyjść, toteż każdy użytkownik z pewnością znajdzie rozgałęziacz właściwy dla siebie. Rozdzielacze o większej ilości wyjść są na ogół droższe od swoich mniejszych odpowiedników, toteż każdy indywidualnie musi rozważyć wszystkie za i przeciw oraz zbilansować koszty i korzyści płynące z posiadania konkretnego urządzenia.

Użycie rozdzielacza ISDN

Aby użyć rozdzielacza ISDN musimy jedną jego końcówkę, wejście zaopatrzone najczęściej w krótki przewód zakończony wtyczką typu telefonicznego, podłączyć do gniazda telefonicznego z linią ISDN. Czy nasze gniazdko telefoniczne oferuje sieć cyfrową możemy dowiedzieć się u właściwego operatora telefonicznego. Jeśli mamy możliwość podłączenia internetu typu „Neostrada” to z pewnością tak jest. Potem kolejne urządzenia podłączamy już bezpośrednio do rozdzielacza, który działa w podobny sposób jak komputerowy „switch”, kierując cyfrowym ruchem informacji. To rozdzielacz decyduje, które nadchodzące żądanie kierowane jest bezpośrednio do konkretnego urządzenia i jak rozdzielić usługi oferowane przez sieć ISDN takie jak MSN (multiple subscruber number) – wielokrotny numer abonenta, OCB (outgoing call barring) – blokada połączeń wychodzących danego typu, czy CF (call forwardnig) – przekierowywanie połączeń nieodebranych lub przy zajętej linii. Użycie rozdzielacza ISDN jest bardzo prostą, szybką i skuteczną metodą zwielokrotnienia możliwości komunikacyjnych naszego biura, zarówno domowego jak i służbowego.