Jak wybrać fundusz OFE

Kierując się rankingami, kosztami obsługi oraz konsultacjami z doradcami finansowymi, decyzja o tym, jak wybrać fundusz OFE, czekająca każdego nowo zatrudnionego, okaże się prosta.

Otwarte Fundusze Emerytalne to instytucje finansowe odpowiedzialne za gromadzenie i pomnażanie naszych składek emerytalnych. Stanowią tak zwany "drugi filar" systemu emerytalnego i zostały powołane do życia ma mocy reformy emerytalnej z roku 1999. Każdy, kto podejmuje pierwszą pracę jest zobowiązany do wyboru jednego z czternastu funkcjonujących w Polsce Funduszy. W przeciwnym wypadku będzie podlegał procedurze losowania OFE przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego możemy podjąć również po losowaniu, jednak wiąże się to z dodatkowymi formalnościami związanymi z przejściem jednego funduszu do drugiego. Dlatego kierując się poniższymi wskazówkami będziemy mogli w pełni świadomie podjąć decyzję, jak wybrać fundusz OFE.

Specjalistyczne rankingi
KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, jest państwowym urzędem odpowiedzialnym za nadzorowanie instytucji finansowych, takich jak banki, Giełda Papierów Wartościowych czy właśnie OFE. Jest najpewniejszym źródłem informacji i warto postanowienie, jak wybrać fundusz OFE, rozpocząć od zapoznania się z tym rankingiem. Innym, bardzo ciekawym zestawieniem jest ranking gazety "Rzeczpospolita". Obejmuje on dłuższy okres obserwacji, niż w przypadku poprzedniego rankingu, a mianowicie czas od początku funkcjonowania OFE, od stycznia 1999 roku. Warto zwrócić uwagę, że Fundusze znajdujące się wysoko w jednym rankingu mogą mieć niską pozycję w drugim. Tak znaczące różnice mogą być podyktowane zmianą strategii inwestycyjnych na przestrzeni lat lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie finansami funduszu. Przed podjęciem decyzji jak wybrać OFE należy jeszcze poznać OFE o najniższej stopie zwrotu według obu rankingów.

Koszty OFE
Maksymalny, ograniczony ustawowo poziom prowizji pobieranej przez OFE, tak zwana opłata dystrybucyjna wynosi 3,5%, a opłata za zarządzanie nie może miesięcznie przekraczać 0,045% środków zgromadzonych w funduszu. Jedną z głównych przesłanek, jak wybrać fundusz OFE powinien być zatem jak najniższy poziom tych opłat. Bardzo ważne jest również, aby wybrać fundusz OFE, którego poziom obsługi klienta będzie umożliwiał komfortowe kontrolowanie poziomu naszych oszczędności, czy wartość jednostki rozrachunkowej za pomocą różnych mediów, takich jak telefon, internet, czy osobisty kontakt w burze obsługi klienta.

Rozmowa z przedstawicielem
Po wstępnym zawężeniu obszaru naszego zainteresowania do kilku funduszy, warto umówić się na spotkanie z przedstawicielem każdego z nich. On przedstawi dokładną ofertę funduszu, zapozna nas z opłatami, które dany Otwarty Fundusz Emerytalny pobiera i zarysuje perspektywy finansowe związane z oszczędzaniem na emeryturę w danej instytucji. Porównanie kompetencji przedstawicieli poszczególnych Funduszy może być doskonałym wyznacznikiem tego, jak wybrać fundusz OFE. Należy pamiętać, że przedstawiciel Funduszu jest jego pracownikiem i reprezentuje całą firmę, więc niezbyt dobrze przygotowany, zbyt natarczywy, zachowujący się jak typowy "bazarowy handlarz" może być negatywnym świadectwem wystawionym całemu funduszowi.