Jak wybrać właściwy kierunek studiów

Aby wybrać właściwy kierunek studiów należy określić własne zainteresowania i predyspozycje, przeanalizować rynek pracy i zapoznać się z ofertą uczelni.

Studia to kolejny etap edukacji w życiu młodego człowieka. Wybór odpowiedniej dziedziny to niezmiernie ważna decyzja. Kiedy wokoło uczelnie kuszą bogatą ofertą wydziałów, zajęć i stypendiów, trudno jest wybrać właściwy kierunek studiów. Nie powinno się podejmować takiej decyzji zbyt pochopnie. Aby w przyszłości nie żałować swojego wyboru i nie zmieniać kierunku w trakcie jego trwania, trzeba dobrze przeanalizować sytuację i zaplanować kolejne kroki.

 

 

  • Zainteresowania

Sami najlepiej wiemy, co nas najbardziej interesuje, jak lubimy spędzać czas i czym się zajmować. Dlatego, na swoich własnych doświadczeniach powinniśmy opierać decyzję wyboru właściwego kierunku studiów. Aby dobrze zaplanować dalszą edukację, powinniśmy zastanowić się, w jakim zawodzie widzimy siebie w przyszłości. Takie wstępne określenie swojej drogi zawodowej, to już połowa sukcesu. 

 

 

  • Predyspozycje

Kiedy już wiemy, jaki zawód nas interesuje, w wyborze właściwego kierunku studiów, pomocne będzie przeanalizowanie własnych predyspozycji. Jeżeli nie mamy talentu do pisania i zachowania ortografii, nie szukajmy studiów, przygotowujących do pracy dziennikarza lub polonisty. Jeżeli nie za dobrze rozumiemy matematykę i fizykę, studia techniczne mogą sprawić nam olbrzymią trudność. W takim wypadku, konieczne jest realne spojrzenie na siebie, wskazanie mocnych i słabych stron oraz skupienie się na swoich zaletach. Jeżeli przed podjęciem ostatecznej decyzji dostrzeżemy, że niektóre kierunki i wydziały nie są stworzone dla nas, unikniemy rozczarowań i niepotrzebnych stresów. 

 

 

  • Rynek pracy

Następnym krokiem, jaki należy przedsięwziąć, aby wybrać właściwy kierunek studiów, będzie skupienie się na rynku pracy. Po zapoznaniu się z ofertami pracodawców, trzeba zastanowić się, czy nasza profesja ma dalsze perspektywy rozwoju, a także czy pozwoli utrzymać siebie i rodzinę. Można wziąć po uwagę trendy, jakie kształtują się na rynku pracy. W ten sposób dowiadujemy się, na jakich specjalistów jest największe zapotrzebowanie.
W rezultacie zorientujemy się, czy wybrana przez nas profesja jest pożądana przez pracodawców i jakie mamy szanse na zatrudnienie. 

 

 

  • Wybór uczelni 

Warto przyjrzeć się ofertom różnych szkół i wybrać z nich najlepszą dla siebie. W zależności od naszej sytuacji materialnej i rodzinnej, trzeba przeanalizować zalety studiów dziennych i zaocznych, oraz obecność uczelni w pobliżu albo oddaleniu od miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy mieć pewność wiarygodności wybranej uczelni, najlepiej sprawdzić to na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam można dowiedzieć się, czy uczelnia jest wpisana do wykazu publicznych i prywatnych szkół w kraju. Dobrze jest też skonsultować swoją decyzję z rodziną i przyjaciółmi. Bliskie osoby, mogą zaproponować nam inne, równie korzystne i ciekawe rozwiązania. 
Dokonując wyboru uczelni i właściwego kierunku studiów, warto zapoznać się dokładnie z ofertą edukacyjną szkoły: opisem specjalności, rodzajami zajęć, programami stypendialnymi oraz stażami i praktykami.