Jak wygrać przetarg - tak się uda

Aby wygrać przetarg, należy najpierw zapoznać się dokładnie z jego regulaminem, następnie określić możliwości własnej firmy i po zapoznaniu się z priorytetemi zleceniodawcy, przygotować jak najbardziej atrakcyjną ofertę.

Organizacje, pragnące znaleźć wykonawcę swoich planów na jak najbardziej atrakcyjnych warunkach często organizują przetargi publiczne. Wśród wielu ofert wykonawców tylko jedna ma szanse wygrać przetarg i zdobyć zlecenie. Przetarg jest rodzajem aukcji, jednak aby ją wygrać, oferta nie musi być wcale najtańsza - pod uwagę brane są także inne czynniki, na przykład dobra renoma firmy lub termin wykonania. Aby wygrać przetarg, należy bardzo starannie przygotować swoją ofertę.

Rodzaje przetargów

Według prawa przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Szczegółowe przepisy prawne dotyczące przetargu zawierają artykuły 70.1 - 70.5 kodeksu cywilnego. Poza popularną dla nieruchomości i drobnych sprzedaży formą licytacji, na ogół przetarg organizowany jest w formie konkursu, przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby wygrać przetarg w formie konkursu czy przetargu nieograniczonego wystarczy zgłosić do niego swoją ofertę. W przypadku przetargu ograniczonego niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do przetargu i uzyskanie zaproszenia. Chociaż w tym przypadku istnieją istotne bariery wejścia, czasem warto włożyć trochę więcej wysiłku, ponieważ konkurencja jest wtedy mniejsza i łatwiej wygrać przetarg.

Oszacowanie własnych możliwości pierwszym krokiem do wygrania przetargu

Przed przystąpieniem do przetargu należy dokładnie przestudiować warunki uczestnictwa. Organizator przetargu może zastrzec sobie konieczność wpłacenia przez potencjalnych wykonawców tak zwanego wadium. Jest to rodzaj kaucji zabezpieczającej zleceniodawcę przed możliwością niewywiązania się wykonawcy z umowy. Wadium jest zwracane po rozstrzygnięciu przetargu, jednak możne stanowić problem dla firm borykających się z problemami finansowymi. Ponadto oferta złożona w przetargu jest wiążąca, co oznacza że jeśli uda nam się wygrać przetarg, podpiszemy umowę zgodną z ofertą i będziemy musieli się z niej wywiązać. Nie rozsądne jest więc zaniżanie ceny, zamieszczanie ukrytych kosztów ani też nazbyt optymistyczne założenia dotyczące czasu wykonania pracy.

Atrakcyjna oferta, czyli jak wygrać przetarg

Przed złożeniem oferty, warto zastanowić się, jakie są priorytety zleceniodawcy. Nie zawsze jest to niska cena. Czasami dużo ważniejsze jest krótki czas wykonania prac - wtedy w opisie ofert skupmy się na przedstawieniu pozytywnych opinii dotyczących rzetelności naszej firmy i jej możliwości produkcyjnych czy wykonawczych. Jeśli zlecenie dotyczy nie tylko wykonania, ale też projektowania inwestycji, aby wygrać przetarg należy postarać się o jak największą oryginalność i funkcjonalność projektu. Wygrać przetarg można również dzięki przewadze nad konkurencją w dziedzinie jakości usług, materiałów czy dłuższej gwarancji - wszystko zależy od specyfiki przedmiotu konkursu. Przy specyficznych zleceniach etapem rozstrzygania przetargu są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Należy się wtedy rzetelnie przygotować i - jeśli to konieczne - przygotować atrakcyjną prezentację.