Jak wykładać kostkę brukową

Proces wykładania kostki brukowej składa się z nieskomplikowanych kroków - od wyboru typu i wzoru, poprzez wykonanie wykopu i odwodnienia do samego ułożenia kostki i krawężników.

Kostka brukowa ze względu na wysoką estetykę i trwałość stanowi doskonały materiał do budowy nawierzchni podjazdów a także chodników. Różnorodność kształtów i kolorów pozwala na stworzenie wzorów, które idealnie kontrastują z otoczeniem. Przed wyłożeniem kostki brukowej należy wziąć pod uwagę właściwości techniczne i dekoracyjne powierzchni brukowanej.

 

 

 • Zalety kostki brukowej
  Za wykładaniem kostki brukowej przemawiają przede wszystkim nieduże koszty materiału i robocizny, łatwość montażu i demontażu, możliwość uzyskania finezyjnych wzorów dostosowanych do architektury krajobrazu, odporność na mróz i ścieranie, a także izolacyjność wodną. Pod pojęciem izolacyjności wodnej rozumie się możliwość szybkiego odprowadzenia wody z powierzchni kostki dzięki szczelinom między elementami.
 • Wybór odpowiedniej kostki brukowej
  Zasadniczym kryterium przy wyborze kostki brukowej jest sposób użytkowania wybrukowanej powierzchni. Pod pojazdy samochodowe należy wybrać kostkę o grubości przekraczającej pięć centymetrów. Natomiast dla ruchu pieszego odpowiednia będzie kostka o grubości czterech centymetrów. Na rynku dostępne są kostki klasyczne, dekoracyjne, staro-bruki, antyczne i wiele innych.
 • Fazy wykładania kostki brukowej
  Układanie kostki brukowej składa się z następujących etapów: korytowania, montażu krawężników, wykonania podbudowy stabilizującej i warstwy podkładowej, zamontowania odwodnienia (jeżeli jest to konieczne), ułożenia kostki i zawibrowania nawierzchni. Wykonanie wszystkich faz z pełną starannością owocuje możliwością wieloletniego użytkowania wybrukowanej powierzchni bez konieczności jej naprawiania.
 • Korytowanie - wykonanie wykopu
  W zależności od rodzaju gleb i ich wilgotności wykonuje się odpowiednio głęboki wykop na powierzchni przeznaczonej do wykładania kostki brukowej. Wykop o głębokości od piętnastu do dwudziestu centymetrów będzie odpowiedni dla chodników na gruncie piaszczystym. Natomiast w wilgotnych glebach gliniastych należy bardziej zagłębić się w grunt. Przykładowo dla ruchu ciężarówek wykop powinien mieć pięćdziesiąt centymetrów. Powierzchnię wykopu należy wyrównać i wygładzić z odpowiednim spadkiem, aby woda opadowa miała swobodny odpływ.
 • Zamontowanie odwodnienia
  W zależności od warunków gruntowych może dojść do konieczności odwodnienia brukowanej powierzchni poprzez system kanalizacji deszczowej. W takim przypadku stosuje się korytka betonowe połączone z rurą wyprowadzającą wodę do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Korytka betonowe montuje się po ukończeniu warstwy podkładowej.
 • Montaż krawężników i wykonanie warstw nośnych na gruncie
  Krawężniki powinny być osadzone na warstwie betonu o konsystencji gęsto-plastycznej. Po jego związaniu należy je obsypać z zewnętrznej strony ziemią a od wewnętrznej materiałem podbudowy. Podbudowę wykonuje się z pospółki lub tłucznia drogowego. Jeżeli istnieje ryzyko mieszania się podbudowy z gruntem rodzimym należy przed ułożeniem podbudowy wyłożyć geowłókninę. Warstwę podkładową wykonuje się z cementu wymieszanego na sucho z piaskiem. Po usypaniu warstwy o grubości około dziesięciu centymetrów zagęszcza się ją za pomocą wibratora powierzchniowego.
 • Układanie kostki brukowej
  Poszczególne elementy układa się ciasno przy sobie według zaplanowanego wzoru. Po wyłożeniu kostki brukowej odpowiednie jej osadzenie w warstwie podkładowej uzyskuje się za pomocą wibratora powierzchniowego z nakładką gumową. W końcowym etapie należy posypać powierzchnię drobnoziarnistym piaskiem.