Jak wykonać fotomontaż przy użyciu GIMPa?

Aby wykonać fotomontaż przy użyciu GIMPa, wystarczy użyć takich narzędzi jak zaznaczanie, kopiowanie, dodawanie warstw, pędzel czy gumka. Ważny jest też dobór zdjęć, które łatwo będzie zmontować w spójny obrazek.

Dzięki funkcji fotomontażu możemy stworzyć surrealistyczne zdjęcie, przenieść modela w dowolne miejsce na świecie lub po prostu zrobić dowcip znajomym. Aby wykonać fotomontaż przy użyciu GIMPa, musimy mieć, co najmniej dwie fotografie wyjściowe.

Zmiana twarzy na zdjęciu przy użyciu GIMPa

Potrzebujemy dwóch obrazków: na jednym interesuje nas twarz modela, na drugim postać. Otwieramy fotografie w osobnych oknach. Z jednego portretu kopiujemy twarz przy użyciu narzędzia prostokątnego zaznaczania z zakładki "Narzędzia" i skrótu klawiszowego "Ctrl + C". W oknie fotografii sylwetki wklejamy wycinek obrazu, wciskając „Ctrl + V”. Być może niezbędne okaże się przeskalowanie i przesunięcie twarzy, by jej wymiary współgrały z wymiarami postaci. Używamy do tego funkcji "Skalowania" i "Przesuwania", które znajdziemy w oknie przybornika lub w zakładce "Narzędzia". Teraz otwieramy widok warstw obrazu (zakładka "Okna"). Klikamy prawym przyciskiem myszy na "Oderwane zaznaczenie" i z menu wybieramy "Nową warstwę". W tymże menu tworzymy również maskę warstwy (białą, bez przeźroczystości. Następnie możemy na czas pracy zmniejszyć jej przejrzystość, czyli "Krycie", by dokładniej widzieć czy fotografie komponują się w całość. Suwak znajdziemy powyżej listy warstw. Za pomocą czarnego pędzla wymazujemy z wklejonej warstwy twarz tak, by pozostawić jej centralną część. Na tym etapie pracujemy nad łączeniem zdjęć. Możemy modyfikować kolory tła i warstwy wklejonej, korzystając z narzędzi z zakładki "Kolory". Na masce warstwy warto wprowadzić rozmycie Gaussa (zakładka "Filtry", "Rozmycia") i usunąć plamy pędzlem. Przydatne może się też okazać narzędzie "Klonowanie", pozwalające powielić deseń lub fragment obrazu, by zakryć niedoskonałości.

Fotomontaż wieloelementowy w GIMPie

Podobne zasady należy stosować, by wykonać fotomontaż przy użyciu GIMPa z kilku zdjęć i tła. Załóżmy, że na tle plaży chcemy ustawić postać niosącą domek. Punktem wyjścia są trzy fotografie. Najpierw przy użyciu narzędzi zaznaczenia z zakładki "Narzędzia", np. odręcznego lub inteligentnych nożyc, wyodrębniamy postać, odwracamy zaznaczenie ("Odwróć" w zakładce "Zaznaczenie") i zmieniamy kolor w alfę (zakładka "Kolory"), po czym wymazujemy tło gumką. Przechodzimy do okna ze zdjęciem plaży, kopiujemy je ("Ctrl + C") i wklejamy ("Ctrl + V") na zdjęcie postaci. Korzystając z podglądu warstw, tworzymy z oderwanego zaznaczenia nową warstwę, jak w poprzednim przykładzie. W razie potrzeby skalujemy i przesuwamy obrazek, po czym przesuwamy go poniżej tła – tak, by postać i plaża zamieniły się na liście warstw miejscami. Ewentualne błędy linii postaci usuwamy gumką. Następnie kopiujemy zdjęcie domku i przekształcamy zaznaczenie w nową warstwę. Skalujemy ją i przesuwamy, by domek znalazł się na dłoni postaci. Zbędne obszary zdjęcia domu usuwamy gumką, odsłaniając tło umieszczone poniżej.