Jak założyć przedszkole

Założenie przedszkola to świetny pomysł na własna firmę, wymagający jednak spełnienia wielu warunków i oczywiście rejestracji w Urzędzie Gminy.

W dzisiejszych czasach miejsc w przedszkolach brakuje zarówno w dużych, jak i małych miastach. Prywatne przedszkole założyć może każdy, nie potrzeba do tego wykształcenia pedagogicznego. Istnieje jednak szereg wytycznych, do których należy się zastosować, gdy chcemy otworzyć taką placówkę.

Od czego zacząć?
Tak jak każdy biznes, również zakładanie przedszkola należy rozpocząć od zarejestrowania działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. Już w tym momencie ustalamy najważniejsze zasady, na jakich oprzemy funkcjonowanie naszej placówki, to jest określamy jej lokalizację i termin, w jakim zacznie działać. Ustanawiamy również statut – jest to dokument zawierający najważniejsze informacje o działalności przedszkola, jak jego nazwa i sposób organizacji, prawa i obowiązki pracowników i wychowanków, oraz zasady przyjmowania tych ostatnich. Trzeba także zdecydować, ile dzieci chcemy corocznie przyjmować do naszego przedszkola, od tego zależy bowiem wymagana jego powierzchnia i warunki sanitarne. Po podjęciu powyższych decyzji, pora na kolejny ważny w czasie zakładania przedszkola krok – przyjęcie pracowników. Jeśli założyciel nie posiada wykształcenia pedagogicznego, ma obowiązek zatrudnić osobę, która skończyła co najmniej studia licencjackie w tym kierunku. Każda placówka przedszkolna, również niepubliczna, musi mieć kierownika lub dyrektora, będącego pedagogiem. W praktyce, jeśli chcemy przyjąć tylko kilkanaścioro podopiecznych, dyrektorem możemy uczynić wychowawcę. Pamiętajmy jednak, że więcej wychowawców to większe bezpieczeństwo i komfort maluchów – a takimi priorytetami kierują się rodzice, wybierając przedszkole. Warto również poświęcić środki na wykupienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla wychowanków. Zakładając firmę zainteresujmy się, jakie dotacje możemy uzyskać z budżetu miasta, w przypadku przedszkola może to być nawet 75 procent ustalonych przez gminę wydatków na dziecko w placówce publicznej.

Jakie warunki należy spełnić?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 czerwca 2008 roku zawiera dokładne wymagania, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na przedszkole. Przede wszystkim pomieszczenia zajmowane przez placówkę muszą zajmować przestrzeń na parterze i mieć dostęp do ogrodu. Konieczne jest utworzenie dwóch wyjść ewakuacyjnych. Kolejny warunek to ściany o wysokości minimum 2,5 metra, o zmywalnej powierzchni. Na podłodze musi się znaleźć trudno zapalna wykładzina. Przedszkole powinno posiadać szatnię, a planując jego rozkład w dostępnych pomieszczeniach warto również stworzyć miejsce, gdzie każde z podopiecznych będzie mogło przechowywać swoje rzeczy prywatne, jak ubranie na zmianę, czy zabawki i prace plastyczne. Pozostałe wymogi dotyczące lokalu odnoszą się do warunków sanitarnych: na piętnaścioro dzieci powinna przypadać co najmniej jedna toaleta oraz umywalka. Wszelkie chemiczne środki czystości muszą znaleźć się w oddzielnym, niedostępnym dla maluchów pomieszczeniu. Jak widać wymogi, które należy spełnić przy zakładaniu przedszkola, nie są niemożliwe do osiągnięcia – podstawą jest zaangażowanie i pasja założyciela.