Jak zapobiec nawrotom depresji

Aby zapobiec nawrotom depresji należy profilaktycznie stosować środki farmakologiczne. Dobrym sposobem jest także uczęszczanie na psychoterapię.

Nawroty depresji występują u ponad połowy osób cierpiących na to zaburzenie. Z każdym kolejnym epizodem choroby wzrasta ryzyko, że w coraz krótszych odstępach czasu będą pojawiać się następne. Niestety, dotychczas nie został odkryty środek, który skutecznie zwalczałby depresję i ryzyko jej nawrotów. Aby jednak zapobiec kolejnym epizodom choroby, osoby cierpiące z powodu tego zaburzenia powinny profilaktycznie przyjmować odpowiednie leki. W walce z depresją niezwykle ważna jest także psychoterapia.

Środki farmakologiczne chroniące przed powrotem depresji

Większość nawrotów choroby spowodowana jest zbyt wczesnym odstawieniem zaleconych przez psychiatrę leków. Duża część osób chorych na depresję przerywa leczenie, kiedy tylko pojawią się pierwsze oznaki poprawy samopoczucia. Często ma to związek z różnymi skutkami ubocznymi, jakie niesie ze sobą stosowanie antydepresantów. Niestety, aby nie dopuścić do nawrotu depresji należy przyjmować te środki przez co najmniej kilka miesięcy od ustąpienia objawów. Jeśli zaś mamy do czynienia z drugim lub kolejnym epizodem choroby, leki muszą być przyjmowane przez rok. Osobom, które przeżyły więcej niż dwa nawroty tego zaburzenia zalecane jest zaś stosowanie antydepresantów w sposób długoterminowy, to znaczy przez wiele lat od ustąpienia objawów. Jeśli leki zostaną odstawione, należy bardzo uważnie obserwować wszelkie objawy, które mogą świadczyć o zbliżającym się nawrocie choroby i – jeśli się pojawią – jak najszybciej udać się do psychiatry, aby rozpocząć leczenie i nie dopuścić do pełnego rozwoju kolejnego epizodu.

Psychoterapia jako pomoc w walce z chorobą

Terapia psychologiczna ma bardzo duże znaczenie w zapobieganiu nawrotom depresji. Obecnie najczęściej stosowana jest terapia poznawcza. Polega ona na zmianie dotychczasowych przekonań, poglądów i sposobu myślenia pacjenta. Zazwyczaj bowiem pojawianie się kolejnych epizodów choroby wywoływane jest negatywnym sposobem postrzegania przez chorego świata, siebie samego, swojej przeszłości i przyszłości. Zmiana takich przekonań na bardziej konstruktywne pozwala uniknąć kolejnych nawrotów zaburzenia. Psychoterapia pozwala pacjentowi także radzić sobie z pojawiającymi się na bieżąco problemami, jakie niesie ze sobą choroba, między innymi z niezrozumieniem i odrzuceniem społecznym, które często dotyka osoby cierpiące na depresję. Czasem dla lepszych efektów stosowana jest terapia całej rodziny, która uczy się, jak pomagać choremu w codziennym życiu, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się kolejnych epizodów zaburzenia.