Jak zbudować bliskość z dzieckiem - porady dla ojców

Ojciec może zbudować bliskość z dzieckiem poprzez aktywny udział w opiece nad nim oraz częsty kontakt z pociechą, oparty na dotyku, pieszczotach i zabawie.

Bliskość z dzieckiem budowana jest już od momentu jego przyjścia na świat. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko matki, ale także ojcowie mogą brać w tym procesie aktywny udział.

 

 

 • Dlaczego bliskość jest tak ważna
  Dla nowo narodzonego dziecka rodzice stanowią jedyny kontakt ze światem zewnętrznym, dostarczają oni swoim pociechom wszelkich informacji na temat otaczającej je rzeczywistości, jej istoty i struktury. Ojciec poprzez nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej z dzieckiem zapewnia swojemu potomkowi poczucie bezpieczeństwa oraz zaspokaja jego podstawowe potrzeby, takie jak potrzebę miłości, akceptacji, uwagi i przynależności. Badania wykazały różnice w zakresie przekazywanych w procesie wychowawczym umiejętności przez matkę i ojca. To ojciec dostarcza dziecku wiedzę na temat norm społecznych i moralnych, przekazuje on dziecku również reprezentowany przez siebie system wartości i wierzeń. Tata uczy malca dyscypliny oraz rozwija w nim twórcze zainteresowanie światem i zjawiskami natury. W miarę, gdy dziecko dorasta, ojciec staje się encyklopedią wiedzy o otaczającej je rzeczywistości, kompanem do zabawy i pierwszym autorytetem.
   
 • Sposoby budowania bliskości
  Podstawową zasadą budowania bliskości z małym dzieckiem jest częste przebywanie z malcem i potwierdzanie swojej obecności dotykiem. Małe dzieci komunikują się właśnie przez dotyk. Częste przytulanie natomiast daje im poczucie bezpieczeństwa i uspokaja je. Bliskość z dzieckiem tworzy się często podczas wspólnych drzemek, pieszczot i spacerów. Ojciec powinien jak najczęściej przejmować obowiązki opieki nad małym dzieckiem, zmieniać mu pieluszki, kołysać do snu, kąpać czy karmić butelką. To jednak tylko niektóre z czynności, które są podstawą silnej więzi z dzieckiem. Szybkie i niezawodne reagowanie na fizjologiczne potrzeby i dyskomfort odczuwany przez dziecko, sygnalizowane zwykle płaczem, buduje w dziecku zaufanie do opiekuna, które procentuje w ich przyszłych relacjach. Ojciec chcący zbudować bliskość z dzieckiem powinien także jak najczęściej mówić do niego. Nawet wtedy, gdy dziecko nie rozumie jeszcze słów, potrafi już rozpoznawać barwę głosu najbliższych mu osób.
   
 • Budowanie bliskości poprzez zabawę
  Doskonałym sposobem tworzącym bliskość z dzieckiem jest zabawa, która dla dziecka jest niewyczerpanym źródłem wiedzy o otaczającym świecie oraz doskonałym sposobem na naukę nowych umiejętności. Ojcowie świetnie odnajdują się w roli mentorów i przewodników dziecięcych zabaw, dzięki czemu lepiej poznają swoje dziecko, uczą je podstawowych zasad i wartości moralnych oraz budują ze swą pociechą więź opartą na wzajemnej interakcji. Dzięki zabawie ojciec czynnie uczestniczy we wzrastaniu i rozwoju swojej pociechy, nadając prawidłowy kierunek postępującym zmianom.