Jak zgrać film z kasety VHS na komputer

Chcąc zgrać film z kasety VHS na komputer, należy połączyć ze sobą magnetowid, jak i komputer, które będą prezentować odpowiednie parametry techniczne.

Wiele osób może posiadać dobrej jakości filmy, które jednak będą znajdować się na starszych technologicznie kasetach VHS. Nie oznacza to jednak, że nie ma takiej możliwości, by zgrać film z kasety VHS na komputer, a następnie, wedle wygody, na płytę DVD. Są różne sposoby łączenia magnetowidu z komputerem, jednak każdy z nich daje zadowalający efekt.

Karta graficzna, telewizyjna
Chcąc zgrać film z kasety VHS na komputer, należy sprawdzić poprzez Panel sterowania i Sprzęt i dźwięk, jaki model karty graficznej znajduje się na komputerze. Najlepsza karta do przegrywania filmów z kasety VHS będzie typu VIVO (Video-In, Video-Out). Karta graficzna powinna być wyposażona w następujące programy: Ferro Cyfrowy Magnetowid PL,Virtual VCR, PowerDirector oraz w Virtual Dub. Można także zastosować kartę telewizyjną.

Podłączenie magnetowidu z kartą graficzną
Magnetowid można zsynchronizować z kartą graficzną poprzez zastosowanie odpowiednich kabli. Stosując kabel VIVO lub kabel s-video-podwójny cinch, będzie można zgrać film z kasety VHS na komputer. Należy podłączyć kabel VIVO do karty graficznej z modułem VIVO, natomiast do portu Video-Out podłącza się końcówkę z wtyczką cinch z napisem „In”. Jeśli wtyczki nie będą podpisane, należy podłączać jedną po drugiej, by wybrać właściwą, która będzie pasować. Wtyczkę cinch z napisem „Out” podłącza się do gniazda telewizora. Powinny pozostać dwie wolne wtyczki s-video (wtyczka „In” oraz „Out”)

Podłączenie karty graficznej z magnetowidem
Kabel s-video podłącza się w analogiczny sposób, co kabel VIVO. W przypadku, kiedy ten kabel będzie posiadać tylko jedną wtyczkę cinch, trzeba właściwie go podłączyć. Aby zgrać film z kasety VHS na komputer należy tak podłączyć kabel, by przesyłał on sygnał od wtyczki cinch do wtyczki s-video.

Podłączenie magnetowidu z kartą telewizyjną z wejściem video cinch
W przypadku chęci podłączenia magnetowidu z kartą telewizyjną, niezbędny będzie tutaj podwójny kabel video cinch. Żeby zgrać film z kasety VHS na komputer, należy podłączyć kabel do portu wejścia video karty telewizyjnej (końcówka Video-In) i do portu wyjścia video w magnetowidzie (Video-Out). Jeśli magnetowid posiada Scart – Euro złącze zamiast portu video, należy wówczas zastosować Scart adapter, ustawiając przełącznik na Out lub Output.

Przesyłanie dźwięku między magnetowidem i komputerem
Żeby zgrać film z kasety VHS na komputer i cieszyć się dobrą jakością dźwięku, potrzebny będzie kabel cinch-mały jack. Końcówkę kabla mały jack należy podłączyć do wejścia audio (Line-In) karty dźwiękowej komputera. Końcówkę cinch podłącza się w magnetowidzie do portu audio (Audio-Out). W przypadku korzystania z karty telewizyjnej, końcówkę mały jack należy podłączyć do wejścia mały jack.