Jak zmienić adres IP komputera

Przy pomocy interfejsu "Połączenia sieciowe" systemu Windows lub dzięki zastosowanie wiersza polecenia łatwo zmienisz adres IP komputera.

Na domową sieć komputerową LAN (Local Area Network) składa się najczęściej kilka urządzeń, takich jak komputer stacjonarny, laptop, router internetowy czy drukarka sieciowa. W przypadku najprostszego, dwuelementowego układu komputer - router za nasz adres IP opowiada dostawca internetu za pomocą usługi DHCP, czyli Dynamic Host Configuration Protocol, protokół dynamicznego konfigurowania węzłów. Gdy jednak podłączamy do sieci lokalnej więcej urządzeń usługa DHCP może spowodować powtórzenie się adresu IP w jednej sieci. W takim wypadku musimy zmienić adres IP komputera ręcznie.

Połączenie sieciowe
Najprostszą metodą, by zmienić adres IP jest skorzystanie z Połączeń Sieciowych. Klikamy przycisk START, następnie Ustawienia i z menu wybieramy opcję Panel Sterowania. Po otwarciu jego okna klikamy dwukrotnie na ikonkę Połączenia Sieciowe. Otworzyliśmy tym samym okienko zawierające sieci dostępne dla naszego komputera na wszystkich zainstalowanych w systemie kartach sieciowych. Wybieramy interesujące nas połączenie, a następnie klikamy na nim dwukrotnie lub wciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Właściwości. W zakładce Ogólne z listy składników wykorzystywanych przez dane połączenie zaznaczamy opcję: protokół internetowy (TCP/IP) i klikamy go dwukrotnie lub wybieramy przycisk Właściwości. Znaleźliśmy się w zakładce Ogólne, w której możemy zmienić adres IP komputera. Domyślnie zaznaczona jest opcja „Uzyskaj adres IP automatycznie”, jednak w celu skonfigurowania ręcznego musimy wybrać: „Użyj następującego adresu IP”. W wolnych polach wpisujemy nowy adres IP komputera. Należy pamiętać, że numer IP jest czterobajtowy, składa się więc z czterech liczb z zakresu od 0 do 255. W niektórych systemach możliwe jest nadanie adresu IP w formie szesnastkowej, a wiec od 0 do FF. W najnowszym, jeszcze nie obowiązującym standardzie IPv6 adres ten będzie sześciobajtowy. Zmieniając adres IP komputera należy pamiętać, że w danej sieci adresy te nie mogą się powtarzać, to znaczy gdy komputerowi nadamy adres 192.168.0.1, wtedy drukarka, bądź drugi komputer powinna mieć kolejny 192.168.0.2. Dla wygody obsługi sieci zawsze zmieniamy tylko ostatni bajt (cyfrę) adresu IP. Zarezerwowany jest też adres 127.0.0.1, będący uniwersalnym numerem IP każdego urządzenia w przypadku odwoływania się do samego siebie. Na komputerze o IP 192.168.0.1 uzyskamy dostęp do lokalnych folderów odwołując się zarówno do adresu 192.168.0.1 jak i 127.0.0.1.

Wiersz polecenia
Uruchomienie wiersza polecenia systemu Windows następuje po wybraniu z menu Start opcji Uruchom i wpisaniu polecenia CMD. Inną metodą dostępu do tego użytecznego programu jest wybranie go z menu Programy, potem Akcesoria i Wiersz Polecenia. Aby zmienić adres IP komputera z linii komend musimy wykorzystać polecenie Netsh. Jego pełna składnia będzie wyglądała następująco. netsh interface ip. Następnie wpisujemy set address, dowolną nazwę konfigurowanego intefejsu, na przykład Połączenie Lokalne 1, jego źródło ("Static" w przypadku, gdy chcemy zmienić IP ręcznie, lub "DHCP", gdy chcemy, by adres został nam przypisany automatycznie) i żądany adres. Przykładowe wykorzystanie komendy: „set address name="Połączenie lokalne" source=static addr=10.0.5.99 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.5.1”. Następująca komenda pozwala zmienić adres IP komputera na 10.0.5.99, ustawia maskę podsieci na 255.255.255.0 a bramę domyślną na 10.0.5.1