Jak zmienić język w Windows 7

Aby zmienić język w Windows 7, należy pobrać i zainstalować pakiet języka polskiego, po czym zmienić język w Panelu kontroli.

Zdarza się czasem, że po instalacji systemu operacyjnego, podczas uruchamiania komputera widzimy komunikaty w innym języku. Najprawdopodobniej zmieniony został język wyświetlania. Nie każdy jednak wie, jak zmienić język w Windows 7. Poniżej zamieszczamy opis poszczególnych czynności, które sprawią, że zrozumiemy każdy wyskakujący komunikat w naszym systemie.
 

 • Pobieranie i instalacja spolszczenia
  Aby zmienić jezyk w Windows 7, musimy pobrać plik z językiem polskim. W celu pobrania pakietu językowego, uruchamiamy Windows Update. W otwartym oknie klikamy Check for updates, dzięki czemu odświeżymy listę dostępnych aktualizacji. Pojawi nam się link z liczbą aktualizacji, klikamy w niego. Wyświetli nam się lista dostępnych aktualizacji, wśród których musimy znaleźć pakiet języka polskiego – Polish Language Pack. Wybieramy dany plik i klikamy w przycisk OK. Aby pobrać i zainstalować polski pakiet językowy klikamy w Install updates. Automatycznie po pobraniu pakietu rozpocznie się jego instalacja. Po jej zakończeniu wyświetli się okno z powiadomieniem o zainstalowaniu aktualizacji. Pomyślna instalacja pozwala na podjęcie kolejnego kroku - musimy zmienić język w Windows 7.
   
 • Zmiana języka
  Po zainstalowaniu spolszczenia, musimy własnoręcznie zmienić język wyświetlania w systemie, gdyż sama instalacja tego nie uczyni. Otwieramy zatem Control Panel oraz wybieramy opcję Change display language. Następnie wybieramy w nowym oknie zakładkę Keyboards and Languages i zmieniamy język wyświetlania na polski (Choose a display language: polski). Aby pozostać nadal w tym oknie, nie zatwierdzajmy jeszcze zmian (zatwierdzenie spowoduje wylogowanie). Wybierzmy teraz zakładkę Administrative (obok zakładki Keyboards and Languages). „Wyskoczy” nam zapytanie o potwierdzenie zmiany języka wyświetlania, zatwierdzamy tę opcję przyciskiem Apply. Następnie klikamy w Copy settings i na dole otwartego okna zaznaczamy opcje: Welcome screen and system accounts i New user accounts. Pozwoli nam to na ustawienie języka polskiego dla ekranu ładowania systemu oraz dla nowych użytkowników. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie zmian przyciskiem OK. Uruchamiamy ponownie komputer i jeżeli wyświetlą nam się polskie komunikaty, możemy z pewnością powiedzieć, że wiemy już jak zmienić język w Windows 7.
   
 • Wersja inna niż Ultimate
  Powyższa instrukcja dotyczyła zmiany języka w wersji systemu Ultimate. Jeśli jednak posiadamy inną wersję, instalacja spolszczenia przebiegać będzie w nieco inny sposób. Aby zmienić język w Windows 7, musimy pobrać plik językowy (z rozszerzeniem .cab) z innego źródła, bowiem w wersjach innych niż Ultimate niemożliwe jest pobranie language pack w Windows Update. Pamiętajmy, aby pobrany plik był zgodny z typem systemu, 32 lub 64-bitowy. Teraz możemy przystąpić do instalacji spolszczenia, poprzez kliknięcie w Start. Następnie wybieramy All Programs/Accessories. W rozwiniętym menu klikamy na Command Prompt prawym przyciskiem myszy i wybieramy Run as administrator. Kolejnym krokiem jest wpisanie w wierszu polecenia następujących informacji: DISM /Online /Add-Package /PackagePath:(w tym miejscu podajemy dokładną ścieżkę do naszego pliku lp.cab, np. C:lp.cab) oraz kliknięcie przycisku Enter. Jeżeli pobraliśmy odpowiedni plik, rozpocznie się proces instalacji. Napis The operation completed successfully świadczy o jej pomyślnym zakończeniu. Nie zamykajmy jeszcze wiersza polecenia, musimy jeszcze zmienić język na polski. Aby wprowadzić spolszczenie dla ekranu ładowania systemu i nowych użytkowników musimy jeszcze wpisać następujące polecenia: bcdedit /set {current} locale pl-pl (klikamy Enter), bcdboot %windir% /l pl-pl (Enter). Po uruchomieniu systemu powinniśmy zobaczyć już polski komunikat.