Jak zmniejszyć koszty ogrzewania

Przy zmniejszaniu kosztów ogrzewania ważne jest, aby w mieszkaniu panowała odpowiednia temperatura, właściwie gospodarować ciepłem oraz zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza.

Znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania wiąże się z dokonaniem inwestycji mieszkaniowych, takich jak: ocieplenie budynku, wymiana okien, instalacja za grzejnikami odbijającego ciepło ekranu z folii aluminiowej, zakup termostatu elektronicznego, programowanego tak, aby utrzymać w mieszkaniu właściwą temperaturę. Ze względów finansowych nie wszystkie inwestycje są możliwe do realizacji, ale nie skreśla to możliwości obniżenia kosztów ogrzewania, trzeba jednak zmienić stare przyzwyczajenia. Niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie mieszkania przed zimnem. Należy więc zadbać o uszczelnienie okien i drzwi, okryć podłogi dywanami, które będą pełnić funkcję izolatorów, zatrzymujących ciepło, odpowietrzyć grzejniki, ocieplić wejścia do piwnic. Ważne – nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience!

Właściwa temperatura
Człowiek dobrze się czuje, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura od 19 do 22 stopni, w nocy zaś ta temperatura może być niższa, nawet 17 stopni. Należy więc ustawić termostat tak, aby w domu było ciepło, ale nie gorąco, a uczucie chłodu pokonać nałożeniem swetra oraz ciepłych kapci. Świetnym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy termostatu elektronicznego, który można zaprogramować tak, aby w dzień utrzymywał temperaturę wyższą, a w nocy – niższą. Warto zrezygnować z ogrzewania pomieszczeń, z których nikt nie korzysta i obniżyć w nich temperaturę do 7 stopni – bez obawy, woda w grzejnikach nie zamarznie.

Gospodarowanie ciepłem
Rozsądne gospodarowanie ciepłem jest podstawą przy zmniejszaniu kosztów ogrzewania. Dlatego też grzejniki, jako podstawowe źródło ciepła nie powinny być zasłaniane. Dobrze jest więc zrezygnować z suszeniu bielizny na grzejnikach, a długie firanki i zasłony zastąpić krótkimi. Zmniejszając koszty ogrzewania. Warto również pomyśleć o rozsądnym wykorzystaniu ciepła, wytworzonego podczas gotowania i nie chłodzić garnków na balkonie, tylko pozwolić im ostygnąć, a tym samym oddać powietrzu cenne ciepło. Jeśli jest taka możliwość, warto zaplanować korzystania z piekarnika w ciągu dnia, a nie wieczorem, a podczas gotowania i pieczenia pozostawić drzwi do kuchni otwarte, aby ciepło rozchodziło się po mieszkaniu.

Właściwa cyrkulacja powietrza
Zmniejszanie kosztów ogrzewania wiąże się też z koniecznością oszczędzania wytworzonego ciepła. Drzwi na balkon czy do sieni powinny być starannie zamykane, aby nie dopuścić do chłodzenia mieszkania. Nie znaczy to jednak, że należy zaniechać wietrzenia. Wietrzenie, zwane wentylacją grawitacyjną, jest sprawą absolutnie konieczną, gdyż zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów na ścianach. Mieszkanie należy wietrzyć regularnie, ale, ponieważ znacznie obniża temperaturę pomieszczeń, dobrze wybrać na to właściwy moment. Najlepiej otwierać okna rano, kiedy temperatura w mieszkaniu jeszcze nie została zwiększona, a grzejniki są zimne oraz wieczorem, przed nocnym odpoczynkiem. Ważne, aby zmniejszyć koszty ogrzewania trzeba zadbać o to, żeby podczas wietrzenia termostat był zakręcony.