Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dla psa?

Ubezpieczenie dla psa jest obowiązkowym zakupem każdego posiadacza psa rasy uznanej za agresywną. Warto wybrać takie, które najbardziej będzie odpowiadało naszym potrzebom.

Polska jest krajem, w którym ubezpieczenia dla zwierząt nie są czymś popularnym. Często wzbudza to śmiech i kpiny. Kiedy jednak stajemy się właścicielami psa rasy agresywnej, nie tylko jesteśmy zmuszeni do uzyskania pozwolenia na trzymanie danej rasy, ale musimy także postarać się o ubezpieczenie dla psa na wypadek, gdyby nasz pupil zrobił komuś krzywdę. Stając się właścicielem jakiegokolwiek zwierzęcia, bierzemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za nie.

Warunki ubezpieczenia psa
Zwierzę możemy ubezpieczyć po ukończeniu przez nie 6 miesiąca życia, ale nie później niż po ukończeniu 6 roku. Musi być ono w danym momencie zdrowe, na co potrzebne jest zaświadczenie od prowadzącego lekarza weterynarii. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o płci, rasie, wieku i stanie zdrowia z uwzględnionymi wadami wrodzonymi. Jest ono ważne przez okres 7 dni, w czasie których konieczne jest złożenie dokumentu u ubezpieczyciela. Ważną kwestię w sytuacji nabywania ubezpieczenia dla psa stanowi legalność jego zakupu, rodowód - jeśli jest to pies rasowy, a także wykaz wszystkich szczepień ochronnych.

Co obejmuje pakiet ubezpieczeniowy?
Pakiet ubezpieczeniowy może obejmować różne sytuacje, które mogą mieć miejsce w życiu. Pakiet standardowy obejmuje zwykle najbardziej typowe sytuacje, takie jak zwrot kosztów leczenia w przypadku zachorowania zwierzęcia lub jego wypadku, śmierć lub eutanazję z przyczyn koniecznych, a także odszkodowanie dla osób poszkodowanych przez naszego psa. W pakietach niektórych polis wliczony jest także zwrot kosztów pochówku psa. Ogromnym plusem tego typu ubezpieczeń jest możliwość wyboru składki rocznej, jaką zobowiążemy się płacić. Umowę podpisujemy na okres roku.

Jak wybrać ubezpieczenie dla psa?
Z reguły nieco droższe są ubezpieczenia psów ras agresywnych. Dobre ubezpieczenie dla psa to takie, z którego możemy skorzystać w dowolnej chwili, musi ono także odpowiadać naszemu stylowi życia i spełniać nasze oczekiwania. Jedne z pakietów ubezpieczają zwierzę tylko na danym terenie, inne obejmują również pobyt podopiecznego za granicami państwa. W przypadku psa rasowego, biorącego udział w wystawach, składki na ubezpieczenie mogą być wyższe. Ubezpieczając psa sami ustalamy kwotę, za jaką ubezpieczamy zwierzę w wypadku poszczególnych sytuacji, uwzględniając zwrot kosztu ewentualnego leczenia, kwota rocznej wpłaty wynosi około 150 złotych.