Jak zostać rodziną zastępczą

Założenie rodziny zastępczej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, aby tego dokonać należy spełnić określone wymogi prawne.

Jeżeli nie możesz mieć własnego potomstwa, a bardzo kochasz dzieci i marzysz o stworzeniu pełnego ciepła i miłości domu lub chciałbyś powiększyć swoją familie założenie rodziny zastępczej jest dla ciebie prawdopodobnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Głównym celem rodzicielstwa zastępczego jest zapewnienie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, nad którym z jakiś przyczyn opieki nie mogą sprawować jego biologiczni rodzice.

Jakie warunki muszę spełnić, by zostać rodziną zastępczą?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji koniecznie zastanów się, czy jesteś właściwą osobą do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Przede wszystkim musisz posiadać stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe, konieczne będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym sprawowanie opieki nad dzieckiem. Możesz być osobą samotną pod warunkiem, że wystarczająco dużo zarabiasz. Rodziny zastępczej nie może założyć osoba nie wywiązująca się ze świadczeń alimentacyjnych nałożonych na nią przez sąd, czy pozbawiona kiedykolwiek praw rodzicielskich. Pierwszym etapem na drodze potencjalnego rodzica zastępczego jest złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego, który po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów skieruje kandydata do najbliższego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, aby odbył szkolenie dla rodzin zastępczych. Program obejmuje badania psychologiczne oraz wywiad środowiskowy. Dzieci są umieszczane w rodzinie zastępczej na podstawie chęci samego zainteresowanego i oczekiwania rodziców, możliwe jest także sprawowanie opieki nad spokrewnionymi dziećmi. Cała procedura trwa około trzy miesiące.

Co warto wiedzieć o rodzinie zastępczej?

Rodzina wielodzietna to najpopularniejsza forma rodziny zastępczej, istnieje również rodzina specjalistyczna zajmująca się dziećmi niepełnosprawnymi, a także pogotowie opiekuńcze. Podejmując się opieki nad dzieckiem ponosisz pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Jako rodzic zastępczy będziesz otrzymywał na każde dziecko od 164,70 zł do 1317,60 zł. Wysokość tej pomocy jest uzależniona od stanu zdrowia oraz wieku dziecka, brana jest także pod uwagę sytuacja materialna rodziny. Trzeba jednak pamiętać, iż prowadzenie rodziny zastępczej jest związane ze sprawowaniem swoich obowiązków dwadzieścia cztery godziny na dobę, co staje się niemożliwe bez pełnego zaangażowania emocjonalnego. Rodzic zastępczy jest zobowiązany także swoim nienagannym postępowaniem kształtować prawidłowe normy zachowań u dziecka, nad którym sprawuję opiekę. W przypadku jakichkolwiek trudności można zgłosić się do jednej z fundacji między innymi Archont czy Ja i Mój Dom zajmujących się pomocą rodziną zastępczym.