Jak zredagować konspekt lekcji

Aby zajęcia lekcyjne były ciekawe, muszą być dobrze przemyślane – by nauczycielowi łatwiej było takie poprowadzić, powinien on stworzyć konspekt lekcji.

Aby lekcja - niezależnie jakiego przedmiotu - była ciekawa i nie nudna, musi być odpowiednio przygotowana. W tym przypadku nauczycielom na pomoc przychodzi konspekt lekcji - odpowiednio zredagowany pozwoli uniknąć chaosu i nudy podczas zajęć, a także pomoże wciągnąć uczniów w dyskusje na temat, jaki będzie im przedstawiany podczas lekcji. Niezmiernie ważne jest też, by nie był on zbyt długi: powinien zawierać się maksymalnie w dwóch, a najlepiej w jednej stronie formatu A4.

Przede wszystkim prostota

Aby konspekt lekcji był przejrzysty i faktycznie pomagał nauczycielowi w jej prowadzeniu, musi być klarowny i w miarę prosty. W tej pomocy nauczyciel powinien zawrzeć przede wszystkim takie rzeczy jak temat danej jednostki lekcyjnej, definicje i pojęcia, które będą niezbędne do przeprowadzenia jej w sposób zrozumiały dla uczniów, a także zadania, które będą mieli wykonać i przewidziany czas na ich wykonanie. Dobry konspekt lekcji zawiera także cel, jaki nauczyciel chce osiągnąć poprzez prowadzenie zajęć, a także środki pośrednie - na przykład zadania czy dyskusja - za pomocą których chce go osiągnąć. Ważne jest, by były one zawarte w krótkich hasłach.

Redagowanie konspektu

Aby był skuteczny, konspekt lekcji powinien być odpowiednio ułożony. Istnieje wiele szablonów, którymi można się posłużyć, są łatwo dostępne w internecie. Każdy nauczyciel powinien jednak układać swoją 'ściągawkę' tak, by była ona dla niego jak najwygodniejsza. Pierwszą rzeczą, jaką należy umieścić na samym początku konspektu lekcji, jest oczywiście nazwa przedmiotu i temat konkretnej jednostki lekcyjnej. W następnej kolejności nauczyciel powinien przemyśleć takie kwestie, jak cele kształcenia i wychowawcze oraz treści nauczania, jakie chce przedłożyć swoim uczniom na najbliższych zajęciach. Wszystkie te podpunkty powinny być zredagowane przejrzystymi hasłami, by wystarczył na nie tylko szybki rzut oka podczas lekcji. Nauczyciel powinien także przewidzieć umiejętności, jakie chce, by uczniowie zyskali na jego wykładzie,a co za tym idzie - musi określić, z jakich pomocy dydaktycznych będą oni korzystali. Najwięcej w konspekcie lekcji odnosić się powinno do samego przebiegu lekcji - w tym podpunkcie nauczyciel zawiera wszystko to, co chce przekazać młodzieży. Z tego powodu jest on też najważniejszy.