Jakie są koszty sprawy rozwodowej

Koszty sprawy rozwodowej bez orzekania o winie może zamknąć się w kwocie 300 zł; ale również rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony nie musi być droższy.

Jakie są koszty sprawy rozwodowej i od czego są uzależnione? Przede wszystkim od tego, czy w pozwie rozwodowym powódka lub powód domagają się orzeczenia winy, czy nie. Zazwyczaj rozwody z orzekaniem o winie są długotrwałe, powoływani są świadkowie, przedstawiane kolejne dowody mające wykazać winę drugiej strony. Ale koszty sprawy rozwodowej zależą także od tego, czy któraś ze stron (lub obydwie) wynajmie adwokata.

 

 

  • Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie

Jeżeli powódka wnosi pozew rozwodowy wskazując na częściową lub całkowitą winę strony drugiej koszt wniesienia pozwu to 600 zł. Jeśli powódka jest w trudnej sytuacji materialnej może – równocześnie z pozwem rozwodowym złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku dołącza wtedy formularz o stanie rodzinnym i majątkowym, zaświadczenie o zarobkach. W odpowiedzi dostanie pismo z sądu określające czy i w jakim zakresie została zwolniona z kosztów sprawy rozwodowej. Jeśli nie zostanie zwolniona lub zostanie zwolniona w części – będzie miała 7 dni od dnia odebrania pisma na wpłacenie określonej kwoty na konto sądu.

 

  • Bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron

Koszty sprawy rozwodowej bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron wynoszą 600 zł. Natomiast jeśli – na zgodny wniosek stron o nieorzekaniu o winie zapadnie taki wyrok – sąd zwraca połowę poniesionych kosztów, czyli 300 zł.

 

  • Inne koszty sprawy rozwodowej 

Możemy też złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu. Jeśli sąd przyzna nam pełnomocnika z urzędu – nie ponosimy jego kosztów. W przypadku, gdy sąd odmówi nam ustanowienia adwokata z urzędu – możemy wynająć adwokata (rozrzut kosztów od 360 zł do kilku tysięcy zł), a w pozwie rozwodowym domagać się, aby strona pozwana pokryła jego koszty. Jeżeli pozwany przegra – pokrywa koszty poniesione przez powódkę – jest jednak górna granica tego zwrotu - 2160 zł. Zwracane koszty sprawy rozwodowej to koszt adwokata, biegłego i opłaty.

 

  • Jak nie ponieść kosztów adwokata powódki

Jeśli powódka i pozwany wynajmą adwokata – koszty adwokackie wzajemnie się znoszą. Czyli – jeśli nie wiemy, czy druga strona wynajęła adwokata (a może to zrobić na przykład w przeddzień rozprawy) – może korzystniej wynająć – choćby nie najdroższego adwokata po to tylko, żeby był przy nas, a na wypadek naszej przegranej w sądzie – nie ponosić kosztów adwokata drugiej strony.