Karta parkingowa dla niepełnosprawnych - komu i kiedy przysługuje

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych, przyznawana na określonych zasadach, jest dokumentem pozwalającym uczestnikowi ruchu na parkowanie na tzw. „kopertach”.

Sposób przyznawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych został jasno określonych w ustawie o Prawie w ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (30 wrzesień 2004 - Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 616). Choć regulacje obowiązują w całej Unii Europejskiej, poszczególne przepisy mogą wynikać ze specyfiki ruchu drogowego danego kraju członkowskiego. W każdym z krajów Unii muszą być także honorowane karty parkingowe dla niepełnosprawnych wydane poza granicami danego państwa.

Komu przysługuje karta parkingowa dla niepełnosprawnych?
Zostaje ona przyznana przez starostę osobie niepełnosprawnej, której Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie: o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, który oznacza upośledzenie narządu ruchu albo choroby neurologiczne (odpowiednio symbole 05-R i 10-N), lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Nie obowiązują, w porównaniu z wcześniejszymi latami, karty parkingowe wydane przez inne instytucji, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Wojewódzką Komisję Lekarską. Kartę parkingową dla niepełnosprawnych otrzymują również placówki opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych. Z karty tej może również korzystać kierowca przewożący w danym momencie osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową dla niepełnosprawnych. W żadnych z wypadków karta nie zwalnia z uiszczania opłaty za parkowanie, chyba że w danym mieście obowiązują osobne rozporządzenia samorządów, jak na przykład w Warszawie.

Formalności
Zwykle punkt przyjmowania wniosków i wydawania kart parkingowych znajduje się w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta. W celu otrzymania karty parkingowej dla niepełnosprawnych należy skompletować i złożyć dokumenty: 1. kserokopię wspomnianego orzeczenia o niepełnosprawności (oraz posiadać oryginał do wglądu); 2. kserokopię dowodu tożsamości; 3. wniosek wypełniony na stosownym formularzu (dostępny do ściągnięcia z stron internetowych wielu urzędów); 4. zdjęcie legitymacyjne (czyli 3,5 na 4,5 centymetry); 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na odpowiednie konto bankowe wskazane na druku (na chwilę obecną wynosi ona 25 złotych). Wszystkie dokumenty musi złożyć osoba niepełnosprawna bądź osoba przez nią upoważniona. Czas oczekiwania wynosi zwykle kilka dni, a w niektórych urzędach karta wydawana jest od razu na miejscu. Korzystając z karty parkingowej dla niepełnosprawnych, należy pamiętać, aby zawsze umieszczać ją z przodu, za szybą, w taki sposób, aby możliwe było jej odczytanie. Na odwrocie takiej karty musi widnieć imię i nazwisko osoby uprawnionej, jej zdjęcie i podpis. Otrzymanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych, nie tylko umożliwia parkowanie w wyznaczonych miejscach, ale też pozwala na niestosowanie się kilku znaków drogowych. Dotyczy to również kierującego pojazdem, który jedynie przewozi osobę niepełnosprawną. Wszelkie informacje i zmiany można na bieżąco śledzić na stronie niepelnosprawni.gov.pl.