Kasowanie plików prefetch - kiedy i po co

Kasowanie plików prefetch jest zabiegiem, który, wykonywany z odpowiednią częstotliwością, może zwiększyć szybkość otwierania poszczególnych programów. Nie jest jednak zalecany wszystkim użytkownikom.

Wielu użytkowników systemu Windows zaleca jak najczęstsze kasowanie plików prefetch. Tymczasem zarządzanie tego typu plikami należy dostosować do indywidualnych potrzeb.

 

 • Istota prefetchingu
  Systemy operacyjne Windows, poczynając od Windows XP, korzystają z plików prefetch, by przyspieszyć otwieranie niektórych programów oraz samego systemu. W tym celu, na dysku systemowym, w folderze Windows, tworzą folder o nazwie Prefetch. Zapisywane są w nim swego rodzaju skróty - indeksy danych niezbędne do uruchamiania poszczególnych aplikacji. Kiedy użytkownik otwiera jakiś program, system automatycznie z owych skrótów korzysta. Dzięki temu czas oczekiwania na uruchomienie programu maleje. Pliki prefetch tworzone są na podstawie działań użytkownika - powstają dla tych programów, których używa. Jeśli użytkownik nie korzysta z danego programu, skrót nie jest tworzony. W folderze Prefetch mieszczą się dane o maksymalnie 128 aplikacjach. Jeśli liczba używanych programów jest większa, system automatycznie kasuje pliki prefetch, z których korzystał najdawniej, zastępując je nowymi.
   
 • Sens kasowania plików prefetch
  Wokół prefetchingu narosło kilka mitów. Jest to system, który obciąża pamięć i zasoby komputera. Skasowanie zawartości folderu Prefetch nie zmieni jednak tego obciążenia, folder zostanie bowiem automatycznie odbudowany. Ilość plików prefetch nie wpływa również na szybkość otwierania samego systemu. Przy uruchamianiu komputera, Windows korzysta jedynie z tych plików, które są potrzebne do rozruchu, nie zajmując się przy tym pozostałymi wewnętrznymi skrótami. Ręczne kasowanie plików prefetch ma sens tylko wtedy, gdy przez komputer użytkownika przewija się wiele różnych programów. Gdy odinstalowuje się daną aplikację, odpowiadający jej plik prefetch nie jest kasowany. Do chwili, gdy nie zostanie zastąpiony automatycznie innym plikiem, niepotrzebnie obciąża zasoby. Jeśli użytkownik instaluje i odinstalowuje dużo programów, system może nie nadążać z aktualizacją bazy plików prefetch, przez co szybkość uruchamiania poszczególnych aplikacji będzie niższa, niż mogłaby być. Dopiero w takiej sytuacji warto skasować całą zawartość folderu Prefetch i pozwolić systemowi, by zbudował go od nowa, dostosowując do aktualnej zawartości dysku. Dzięki temu zabiegowi, szybkość otwierania poszczególnych aplikacji powinna się zwiększyć.
   
 • Jak często kasować pliki prefetch?
  Użytkownik, który dysponuje stabilną bazą programów i rzadko dokonuje w niej zmian, nie musi kasować plików prefetch w ogóle. Jeśli odinstalowuje jakąś aplikację, może równocześnie usunąć odpowiadający jej skrót prefetch. Jeśli jednak tego zaniecha, nie wpłynie to znacząco na wydajność komputera. Kasowanie plików prefetch nie ma sensu, gdy wciąż używa się tych samych programów, bowiem odbudowany folder będzie wyglądał niemal tak samo, jak stary. Jeśli jednak na dyskach panuje duży "ruch", warto raz na jakiś czas usunąć zawartość folderu Prefetch. Nie częściej jednak, niż co dwa - trzy miesiące. Warto bowiem pamiętać, że skasowanie plików prefetch na pewien czas zauważalnie obniża szybkość otwierania wszystkich aplikacji. Pierwsze uruchomienie systemu po takiej kasacji będzie zauważalnie dłuższe. Dopóki folder Prefetch nie zapełni się na nowo, poszczególne programy będą otwierać się wolniej, niż zazwyczaj. Częste usuwanie plików prefetch przyniesie zatem skutek odwrotny do zamierzonego.