Obowiązek alimentacyjny jest prawnym wymogiem, aby zobowiązany wypłacał na rzecz uprawnionego określonej wysokości alimenty. Ustanie obowiązku alimentacyjnego następuje, po zaistnieniu określonych przesłanek. Każda z nich może prowadzić do zniesienia obowiązku alimentacyjnego, ale też do jego zwiększenia. więcej
Prawo do alimentów przysługuje nie tylko osobom małoletnim ale każdemu, kto znalazł się w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko