Lokata, fundusz inwestycyjny albo ubezpieczenie połączone z funduszem to najpopularniejsze sposoby na oszczędzanie w IKE. więcej
Aby złożyć wniosek o emeryturę pomostową, należy spełniać kryteria ustawy emerytalnej (2008) związane z wiekiem, zdrowiem, stażem i wykonywanym zawodem. więcej
Aby zmienić OFE należy podpisać umowę z wybranym funduszem emerytalnym oraz wypełnić dokumenty o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym funduszu. więcej
Kierując się rankingami, kosztami obsługi oraz konsultacjami z doradcami finansowymi, decyzja o tym, jak wybrać fundusz OFE, czekająca każdego nowo zatrudnionego, okaże się prosta. więcej
Obowiązujący obecnie w Polsce system ubezpieczeń społecznych składa się z trzech filarów emerytalnych: dwóch obligatoryjnych i jednego fakultatywnego. więcej
Osobom, które pracowały w zawodzie nauczyciela i spełniają odpowiednie warunki stażu pracy, jaki mają na swoim koncie przysługują emerytury dla nauczycieli. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko