Założenie firmy na terenie Niemiec jest bardzo proste, wystarczy meldunek i dokument potwierdzający założenie firmy, aby rozpocząć działalność usługową, handlową lub produkcyjną. więcej
Przechowywane dane osobowe powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby maksymalnie zminimalizować szanse na to, że trafią do osób trzecich, które nie posiadają uprawnień do ich posiadania i przetwarzania. więcej
Podział wspólnego majątku w trakcie sprawy rozwodowej: sporządzamy zgodny plan podziału, co obniża koszty sądowe i przyspiesza zakończenie postępowania. więcej
Dowód osobisty, prawo jazdy czy karty kredytowe w rękach złodzieja są bardzo niebezpieczne, dlatego trzeba jak najszybciej zastrzec utracone dokumenty. więcej
Po spełnieniu pewnych określonych ustawowo przesłanek istnieje możliwość do ubiegania się o zwolnie z kosztów notarialnych. więcej
Koszty sprawy rozwodowej bez orzekania o winie może zamknąć się w kwocie 300 zł; ale również rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony nie musi być droższy. więcej
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby bliskiej członkowi rodziny oraz organom administracji publicznej - w razie śmierci innej osoby ubezpieczonej. więcej
Umowa darowizny, która jest sporządzana gdy jedna osoba pragnie kosztem swojego majątku przekazać komuś bezpłatnie pewne dobra bądź świadczenia, musi być odpowiednio skonstruowana i zawierać wymagane informacje. więcej
Aby rozpoznać dobrego prawnika należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na jego bogate portfolio, ale przede wszystkim na konkretne cechy charakteru, które powinien posiadać. więcej
Sporządzenie intercyzy jest dogodnym sposobem wprowadzenia, innego niż ustawowy, małżeńskiego ustroju majątkowego. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko