Napisanie gry video za pomocą programu Construct wymaga zaprojektowania planszy w odpowiednim edytorze i oprogramowania jej przy pomocy zdarzeń działających na zasadzie akcji i reakcji. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko