Podczas sprawy rozwodowej sąd orzekając wspólne mieszkanie po rozwodzie wskazuje sposób użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz rozstrzyga kwestie sporne w tej materii więcej
Eksmisja byłego małżonka może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach i musi zostać orzeczona przez sąd. więcej
Skutki orzeczenia rozwodu dotykają wielu sfer życia nie tylko samych małżonków ale także ich małoletnich dzieci. więcej
Orzeczenie separacji stanowi często pierwszy krok w kierunku rozwodu, jednak pod względem prawnych skutków orzeczenie separacji w wielu miejscach się od niego różni. więcej
Przede wszystkim należy zadbać o to, aby kontakt rodziców po rozwodzie nie uległ pogorszeniu, należy wspierać dzieci oraz okazywać im serdeczność i życzliwość. więcej
Chcąc oszacować koszty rozwodu należy określić koszty orzeczeń sądowych oraz wynajęcia adwokata, należy też brać pod uwagę możliwość nałożenia przez sąd alimentów. więcej
Separacja małżonków jest szansą rozwiązania małżeńskich problemów, upewnienia się w decyzji o rozstaniu lub przystosowania do nowej sytuacji życiowej. więcej
Rozejście z partnerem jest jednym z najboleśniejszych przeżyć, jednak dzięki akceptacji swoich uczuć oraz zmiany sposobu myślenia, można poradzić sobie z rozstaniem. więcej
W celu obliczenia wysokości alimentów należy uwzględnić wszelkiego rodzaju koszty związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, a następnie udokumentować je przed sądem. więcej
Mimo wzbudzanych kontrowersji i wysokich kosztów organizacji, innowacyjne i różnorodne imprezy po rozwodzie zyskują w Polsce coraz więcej zwolenników. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko