Rodzaj pracy, miejsce i czas jej wykonywania, wynagrodzenie oraz data zawarcia i podpisy obu stron to konieczne punkty w umowie o pracę. więcej
Aby przygotować się do assessment center i dobrze poradzić sobie z zadaniami należy rozwijać te umiejętności, które mogą być wymagane oraz być naturalnym. więcej
Polski kodeks pracy wyróżnia cztery rodzaje umowy o pracę. Od jej typu zależą przywileje i obowiązki nałożone na pracownika i pracodawcę. więcej
Odpowiednio ubrać się na rozmowę o pracę to znaczy wyglądać schludnie, elegancko i odpowiednio do stanowiska, na którym chce się pracować. więcej
Aby poradzić sobie z problemem braku pracy po studiach, należy zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i umiejętnie przygotować dokumenty aplikacyjne. więcej
Aby zrobić dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy warto po rozmowie kwalifikacyjnej wyróżnić się wysyłając poprawnie napisany email z podziękowaniem. więcej
CV w języku angielskim cechuje się odmiennymi układem oraz treścią aniżeli dokument napisany w polskiej wersji językowej więcej
Przed rozpoczęciem pracy w Unii Europejskiej należy zdobyć parę niezbędnych informacji. więcej
Nadmierny stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej może zrujnować naszą szansę na pracę, należy zatem z nim walczyć różnymi środkami, zaczynając od wprawienia się w miły nastrój. więcej
Złożenie podpisu pod życiorysem jest równie ważne jak umiejętność jego napisania, ponieważ wpływa na wstępną ocenę naszej osoby a często przesądza o wyniku rekrutacji zawodowych. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko