Rozmowa o intymnych częściach ciała jest jedną z trudniejszych w pierwszym okresie życia dziecka, ale odpowiednio przeprowadzona z pewnością zaprocentuje w przyszłości i pozwoli mu cieszyć się własną seksualnością. więcej
Wzorce propagowane w telewizji są niestety często negatywne. Stąd też przekonanie, że ograniczone oglądanie telewizji uchroni przed nimi dzieci, które z zewnętrznych właśnie wzorców czerpią naukę o życiu. więcej
Problemy dzieci są przez rodziców często bagatelizowane. To prowadzi do wielu zaniedbań, a w konsekwencji do bardzo negatywnych skutków. Warto zatem umieć pomagać, by móc spokojnie zapobiegać takim sytuacjom. więcej
Bajkoterapia rozwija inteligencję emocjonalną dziecka oraz wspiera kształtowanie się kompetencji społecznych, ponadto towarzyszy dzieciom w trudnych chwilach, wyjaśniając prostym językiem, zjawiska przez dziecko niezrozumiałe. więcej
Pomocny wpływ na przezwyciężenie jąkania u dzieci ma właściwa forma komunikacji z nim oraz wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń. więcej
Wspólne spanie z dzieckiem dla wielu rodzin jest czymś oczywistym, inni decydują się na to rozwiązanie ze względu na wygodę, ale są i tacy, dla których jest to główne założenie związane z rodzicielstwem. więcej
Karanie dziecka jest przykrym obowiązkiem, lecz stosując kreatywne rozwiązania takie jak rozmowy czy dawanie czasu na wyciszenie mogą pomóc w procesie wychowawczym. więcej
Przetrwanie gimnazjum to dla młodego człowieka i jego rodziców prawdziwe wyzwanie, do którego najlepiej jest podejść łącząc siły i współpracując ze sobą na każdym możliwym polu, co pozwoli uniknąć ewentualnych zagrożeń. więcej
Rodzicielstwo bliskości to sposób na zbudowanie trwałej więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, który praktykuje coraz więcej ludzi na całym świecie. więcej
Nagradzanie za dobre stopnie nie powinno przysłaniać radości ze zdobycia wiedzy, ma być raczej dowodem uznania i środkiem mobilizującym do sumiennej pracy. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko