Aby połączyć studia z pracą możesz skorzystać z indywidualnego toku nauczania lub zatrudnić się w firmie oferującej dopasowany do twoich potrzeb grafik. więcej
Perspektywa zatrudnienia po ukończeniu studiów będzie korzystna, jeśli wybierzesz kierunek zamawiany, studia na renomowanej uczelni lub za granicą. więcej
Wkraczanie na rynek pracy po ukończeniu szkoły wyższej z pewnością okaże się łatwiejsze, dzięki odbytym praktykom zawodowym dla studentów. więcej
Absolwent na rynku pracy ma ciężkie zadanie - musi wykazać, iż ma odpowiednią wiedzę, ale również doświadczenia w danej branży. więcej
Z nami zarobisz łatwo i szybko