Koloseum - najwspanialsza budowla antyczna

Rzymskie Koloseum niegdyś było ogromną, majestatyczną budowlą, jednak przez wieki uległo znacznemu zniszczeniu i grabieży.

Koloseum kiedyś uosabiało potęgę Rzymu. Dziś natomiast wzbudza podziw i uznanie dla jego architektów oraz budowniczych, którzy wznieśli tak ogromny i równocześnie piękny amfiteatr. Co roku przyciąga masę turystów, pragnących zobaczyć jedną z najciekawszych budowli świata.

Architektura Koloseum

Budowa rzymskiego amfiteatru, uznawanego obecnie za jeden z nowych siedmiu cudów świata, rozpoczęła się za panowania Wespazjana w 72 roku, natomiast ukończona została przez jego syna - Tytusa, w 80 roku. Koloseum ma kształt elipsy, której oś wielka ma długość aż stu osiemdziesięciu siedmiu metrów, natomiast mała stu pięćdziesięciu pięciu. Łączny jego obwód wynosi pięćset dwadzieścia cztery metry, a wysoki jest na prawie pięćdziesiąt. Całość podzielono na cztery kondygnacje, w których zastosowano kolejno porządek dorycki, joński oraz koryncki. Trzy pierwsze piętra zdobią arkady, natomiast najwyższe posiada jedynie małe okna. Od wewnątrz Koloseum jest pięciokondygnacyjne, w którym za pomocą filarów i ścian wyodrębniono różne pomieszczenia. Znajdowały się w nich szatnie, jadalnie, pokoje dla gladiatorów oraz klatki ze zwierzętami. Korytarze, bardzo bogato zdobione, których dekoracje wykonano solidnie i z kunsztem, prowadziły na ogromną widownię, na której znajdowało się blisko pięćdziesiąt tysięcy miejsc siedzących oraz kilka tysięcy stojących. Wokół areny znajdowało się podium, tak zwane suggestum, gdzie umieszczono tron imperatora oraz wyznaczono miejsca dla jego rodziny i Senatorów. Podłogę pomieszczeń wewnątrz pokrywało drewno, przykryte wodoodpornym materiałem oraz sporą ilością piasku, którego zadaniem było wchłanianie krwi. Zamontowano w niej różne podnośniki i zapadnie, przez które wypuszczano zwierzęta uczestniczące w igrzyskach. Amfiteatr nie miał dachu, ale w razie niepogody rozciągano nad nim ogromną plandekę, tak zwane velarium.

Obecne Koloseum

Koloseum można obecnie zwiedzać i przyciąga masę turystów, pragnących zobaczyć na własne oczy tą antyczną, przepiękną, majestatyczną budowlę. Niestety jednak niewiele zachowało się z jego dawnego wyglądu, wiele elementów zostało skradzionych lub zniszczonych. W 217 roku, podczas ogromnego pożaru Rzymu, dużemu uszkodzeniu uległa arena oraz najwyższe kondygnacje. Przez kolejne lata zniszczeniu poddawane były kolejne części, spowodowane trzęsieniami ziemi lub innymi, mniejszymi pożarami. Przez wieki Koloseum było zaniedbane i ograbiane przez mieszkańców Rzymu. Ucierpiało także znacznie podczas napaści Normanów na stolicę Italii. W 1349 roku amfiteatr stał się dla nich miejscem wydobycia kamienia budowalnego, który potem wykorzystywano jako materiał budulcowy innych obiektów, między innymi Palazzo Barberini. Czasy dewastacji i grabieży trwały aż do roku 1744, w którym to papież Benedykt IV ogłosił amfiteatr miejscem cierpienia i męczeństwa chrześcijan. Na arenie Koloseum umieszczono krzyż, a od drugiej połowy XVIII wieku, co roku w Wielki Piątek, papież odprawia tam Drogę Krzyżową.