Kontakt rodziców po rozwodzie

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby kontakt rodziców po rozwodzie nie uległ pogorszeniu, należy wspierać dzieci oraz okazywać im serdeczność i życzliwość.

Kontakt rodziców po rozwodzie ma zazwyczaj charakter konfliktu. Trudno jest dorosłym osobom wybaczyć sobie wzajemne winy, wykryte podczas trwania małżeństwa oraz przeprowadzania sprawy rozwodowej. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na zachowanie dzieci oraz system wartości, należy wprowadzić zmiany w postępowaniu rodziców.

Szczera rozmowa

Jednym z warunków na polepszenie kontaktu rodziców po rozwodzie jest przeprowadzenie szczerej rozmowy pomiędzy obojgiem, a dzieckiem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a także niedomówień. W szczególności należy zapewnić dziecko, że poprzez rozwód nie traci ono żadnego z rodziców i w przypadku problemów obydwoje mu pomogą. Ponadto bardzo ważne jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka oraz możliwość i częstotliwość spotkań z jednym z rodziców. W żadnym wypadku nie wolno wciągać dziecko w konflikty pomiędzy rodzicami. Warto zwrócić uwagę na to, że rozmowa umożliwia budowanie współpracy pomiędzy członkami rodziny i poniesienie odpowiedzialności własne dziecko.

Emocje

Rozwód w życiu każdego człowieka niesie za sobą ogromne zmiany dlatego, też kontakt rodziców po rozwodzie powinien sprawiać poczucie stabilności emocjonalnej. Należy pamiętać o tym, aby dawać dziecku wsparcie, a nie szukać go u niego. Warto w tym celu organizować najróżniejsze spotkania oraz zabawy z uczestnictwem całej rodziny. Świetnym pomysłem są wyjścia do kina czy też organizacja wycieczek rowerowych. Aby umożliwić zrozumienie całej sytuacji warto, urządzić ceremoniał uświadamiający dziecku przyjaźń oraz wzajemny szacunek jego rodziców. W ten sposób będzie miało poczucie trwania rodziny, a nie jej rozpadu. Nie wolno oczekiwać lojalności w stosunku do jednego z rodziców dlatego, że dziecko kocha obojga.

Atmosfera

Dziecko powinno być wychowywane w przyjaznej atmosferze, pełnej ciepła i miłości dlatego, też kontakt rodziców po rozwodzie musi zostać zbudowany właśnie w ten sposób. Aby został polepszony rodzice powinni obchodzić wzajemnie wszystkie uroczystości, które są ważne dla ich dziecka, w szczególności takie jak urodziny czy też spotkania i przedstawienia szkolne bądź też przedszkolne w zależności od wieku w jakim jest dziecko. Warto zwrócić uwagę na to, aby odbywały się one z uczestnictwem partnerów obojga rodziców dlatego, że znacznie łatwiej będzie dziecku zaakceptować zaistniałą sytuację. Ponadto umożliwi to poprawę relacji dziecka z partnerami rodziców. Zbudowana w ten sposób atmosfera, będzie sprzyjała rozwojowi dziecka pod względem psychicznym, a także fizycznym. Rodzice nie będą traktowali opieki nad dzieckiem jako prawa tylko jako obowiązek dzięki, któremu będą mieli wpływ na zachowanie dziecka oraz jego stosunki z innymi ludźmi. Świetnym sposobem na zbudowanie odpowiedniej atmosfery jest spędzenie Świąt Bożego Narodzenia we wspólnym gronie. Umożliwia to w szczególności spędzenia czasu razem oraz sprawienie wrażenia pełnej, a także kochającej się rodziny.