Kredyt studencki: jak znaleźć najlepszy?

Do kogo skierowana jest oferta kredytu studenckiego, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby się o niego ubiegać i czym się kierować przy jego wyborze.

Kredyt studencki jest formą pomocy oferowanej przez Państwo. To po prostu kredyt bankowy udzielany na preferencyjnych warunkach – między innymi bardzo niskie oprocentowanie w porównaniu do innych kredytów konsumenckich. Wprowadzono go w 1998 roku celem rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Starać się o niego może każda osoba posiadająca indeks wyższej uczelni. Bez znaczenia jest tutaj status uczelni – zarówno studenci uczelni państwowych jak i prywatnych mogą się starać o kredyt studencki. Nie ważne jest również jaki charakter mają studia – mogą być licencjackie, magisterskie czy doktoranckie. Oczywiście nałożone są warunki dodatkowe, które trzeba spełnić, aby kredyt otrzymać. Najbardziej istotny warunek to rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia oraz wysokość miesięcznego dochodu każdego członka rodziny studenta.

Jak długo wypłacany jest kredyt i kiedy go spłacamy
Kredyt studencki wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, aż do zakończenia studiów. Przybliżona wartość miesięcznej pomocy to około 600 zł. W zależności od tego, czy o kredyt będziemy się ubiegać na początku studiów czy w trakcie ich trwania, pobierzemy różną sumę. Oczywiście jak to bywa z kredytami – ten również musimy spłacić. Na szczęście kredyt studencki udzielany jest na preferencyjnych warunkach i zaczynamy go spłacać dopiero dwa lata po zakończeniu studiów, a okres spłaty jest dwa razy dłuższy od okresu pobierania. Istnieje możliwość umorzenia części kredytu, jeśli wykażemy się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Jak wybrać najlepszy kredyt
Kilka banków w naszym kraju zajmuje się przyznawaniem kredytów studenckich. Przed wybraniem banku, w którym złożymy wniosek warto sprawdzić, jakie warunki musimy spełnić. Decydującym faktem może być to, czy bank żąda poręczenia kredytu oraz ilu poręczycieli wymaga. Nie bez znaczenia jest oczywiście prowizja od kwoty pobieranego kredytu – każdy bank to inna suma. Wiadomo – najlepiej wybrać najtańszy bank, który w ramach uruchomionego kredytu, oferuje nam bezpłatne konto studenckie oraz inne produkty bankowe na preferencyjnych warunkach. Ogólnie usługa kredytu studenckiego we wszystkich bankach jest bardzo podobna. Przed ostateczną decyzją warto porozmawiać z kolegami z uczelni lub zajrzeć na fora internetowe – stąd dowiemy się, z którym bankiem najlepiej podpisać umowę. Można też poszukać oficjalnych danych odnośnie wysokości udzielonych kredytów przez poszczególne banki i wybrać ten, który jest najchętniej wybierany przez innych.