Krótka historia powstania Internetu

Nakład środków finansowych spowodowany wyścigiem zbrojeń podczas Zimnej Wojny, oraz wysiłek amerykańskich naukowców spowodowały, że w 1969 roku powstanie Internetu zrewolucjonizowało oblicze świata.

Czasami trudno nam sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie ludzi, gdyby powstanie Internetu nie miało miejsca w historii naszej cywilizacji. Wynalazek ten odmienił oblicze świata w kolosalnym stopniu. Powstanie Internetu, sieci łączącej wielomilionową społeczność użytkowników na całym świecie, wymagało dużego nakładu pracy i środków finansowych.

 

 

  • Wydarzenia poprzedzające powstanie Internetu

Pierwszym krokiem w stronę powstania globalnej sieci był niewątpliwie artykuł opublikowany w 1945 roku w Atlantic Monthly Vannevar. Młody matematyk Vannevar w tekście "As We May Think" zaproponował rozwiązania umożliwiające stworzenie cybertekstu. Idea początkowo nie zyskała dużej aprobaty, jednak w czasie Zimnej Wojny spotkała się z dużym zainteresowaniem władz. Pomysł znalazł zastosowanie w Amerykańskiej Agencji ds. Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych. Prowadzone w latach 60. i 70. badania nad stworzeniem sieci, podobnej do telefonicznej, jednak o znacznie większych możliwościach. Projekt miałby umożliwiać bezpieczne i skuteczne przekazywanie danych i rozkazów wojskowych, a dzięki braku konieczności tworzenia centrali, byłby odporny na ataki wroga. Dzięki dużym nakładom finansowym z funduszów wojskowych i intensywnej pracy naukowców i techników przedsięwzięcie osiągnęło pierwszy sukces - dzięki sieci ARPAnet, powstanie Internetu okazało się możliwe.

 

  • ARPAnet - pierwsza sieć internetowa

Eksperymentalna sieć telekomunikacyjna początkowo łączyła cztery placówki naukowe. Zgodnie z założeniem była zdecentralizowana i w przypadku zniszczenia którejś ze stacji praca pozostałych przebiegałaby bez zakłóceń. Do roku 1971 ARPAnet łączył już 15 placówek, a w ciągu następnych dwóch lat możliwe były połączenia międzynarodowe.

 

  • Przesyłanie informacji 

Powstanie Internetu wiąże się z rozwojem informatyki, umożliwiającym zapisywanie danych w postaci cyfrowe, kodowanie ich, rozbijanie na mniejsze pakiety i w końcu przesyłanie ich na odległość. System służący do tego celu nosił nazwę FTP (File Transfer Protocol). W 1971 na jego bazie Ray Tomlinson stworzył program będący prototypem poczty elektronicznej. Z jej pomocą grupa dyskusyjna Usenet mogła łączyć swoje siły w udoskonalaniu sieci. Po pierwszych sukcesach ARPAnet, dzięki kontynuacji prac nad systemem łączności i podjęciu tematu przez naukowców wielu krajów, w latach 90. powstało więcej podobnych wynalazków, między innymi CSNET- sieć amerykańskich naukowców i NSFnet, łącząca ośrodki uniwersyteckie. Gwałtowny rozrost systemów komunikacyjnych i rozwój technologii sprawił, że powstanie Internetu i odkrywanie sposobów jego wykorzystania, było jednym z największych wydarzeń naukowych dwudziestego wieku.